Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningsdagenes ukronede konge

Forskningsdagenes ukronede konge, Baard Herman Borge, har levert foredrag hvert år i 22 år. Nå er han klar for sitt 23.


Nilsen, Kjetil, 14.09.2018 08:17

– Jeg elsker å stå på scenen og formidle forskning på en enkel og forståelig måte. Belønningen får jeg når publikum responderer og blir engasjert, sier Baard Herman Borge, statsviter og 1. amanuensis ved Handelshøyskolen, UiT Harstad.

Han har deltatt på alle Forskningsdagene siden starten i 1995. Onsdag 19. september entrer han scenen på et Forskningsdagene-arrangement for 25 gang (han har holdt flere foredrag enkelte år). Stedet er Panorama kaffebar ved UiT Harstad og tema denne gang er «Kan vi stole på forskningen?».

– Foredraget dreier seg om å bevisstgjøre folk og skjerpe deres kritiske sans når de leser om forskning. Forskere er under press for å levere resultater og kan bli fristet til å trekke konklusjoner det ikke er dekning for. Medier og andre som formidler forskning, kan bedrive «cherrypicking», og servere bruddstykker av forskning som er tatt ut av sin sammenheng. Forskningsresultater som var vedtatte sannheter for noen år siden, kan dessuten være utgått på dato fordi man har fått ny kunnskap. Det hele koker ned til at hver og en av oss må forholde oss til forskningsinformasjon med kritisk blikk, sier Borge.

I sitt foredrag snakker han om hvordan forskningsresultater kan bli fake news i kamuflasje.

På hjemmebane
Borge er på hjemmebane og lar seg lett rive med. Interessen for forskningsformidling ble vekket da han studerte sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB) og lyttet til størrelser som professor Frank Aarebrot.

– Aarebrot var ekspert i å forklare kompliserte ting enkelt og forståelig. Han hadde en uhøytidelig og folkelig stil som jeg likte. I mitt virke som akademiker, har jeg forsøkt å skape min egen form. Kunsten er å formidle forskning på en slik måte at den blir relevant for folk flest. At forskning er viktig for deres liv, sier Borge.

Statsviteren Baard Herman Borge elsker å formidle forskning. Her under Forskningsdagene 2015. Foto: Kjetil Nilsen/UiT

Fake news
Kunsten er å velge forskningstemaer som er på dagorden. Da er publikum sulten på mer informasjon om tema. Han opplever at fake news og misbruk av forskningsdata er brennaktuelt nå. Også tidligere år har hans temavalg vært styrt av nyhetsbildet.

– Mitt første foredrag på Forskningsdagene dreide seg om arbeidsmarkedsetaten og kompetansekrav i attføringsapparatet. Høres kanskje kjedelig ut, men jeg husker at jeg fikk god respons. Senere har jeg tatt opp temaer som alternativ medisin, forskning på 2. Verdenskrig, fenomenet Donald Trump, meningsmålingens troverdighet og masse annet, sier Borge.

Noen temaer engasjerer mer enn andre. Da han stilte spørsmålstegn ved dokumentasjonen av helseeffekt på alternativ medisin, ramlet det inn en del sinte mail.

– Folk har en tendens til å tro på den informasjonen som støtter deres egne forestillinger og synspunkter. Forskningsdagenes viktigste misjon må være å bidra til at folk flest får økt interesse og forståelse for hva forskning er for noe, og at de utvikler en kritisk sans, sier Borge.

(Med tillatelse fra Forskningsdagene. Tekst: Eirik Vigsnes)