Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny fagbok om handlingsrom i barnevernet

Boka retter seg mot ledere og ansatte i de kommunale barneverntjenestene og deres samarbeidspartnere i barnehage, skole, helsevesen, NAV og politi. 


Mariann Schjølberg Karlsen 13.09.2018 13:31   (Sist oppdatert: 13.09.2018 13:33)

Ny barnevernsbok. Foto: Fagbokforlaget.
Boka "Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren" som ble lagt ut for salg i 11.september innholder blant annet bidrag fra professor Toril Synnøve Jenssen og førsteamanuensis Marcela Douglas ved RKBU Nord og inneholder også data fra Familierådsprosjektet ved RKBU Nord.

Boka er ment å være et bidrag til diskusjonen om utforming av nye retningslinjer for utdanning innenfor barnevern og sosialt arbeid, og diskusjonen om forsvarlighet og kompetansebehov i barneverntjenester.

Kilde: Fagbokforlaget.