Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Delte prisen for beste masteroppgave

Prisen for beste masteroppgave med et kjønnsrelatert tema, ble i år delt mellom Sarah Musubika og Pei Shan Loo.


Stig Brøndbo 31.08.2018 09:49

Årets prisvinnere fikk overrakt prisen på Senter for kvinne og kjønnsforskning sin sommerfest nå i august. Fra venstre prodekan for forskning ved HSL, Ann Therese Lotherington, Sarah Musubika, Pei Shan Loo og professor ved Kvinnforsk, Katrin Losleben. Foto: Dragana Lukic
Senter for kvinne og kjønnsforskning ved UiT deler hvert år ut Åse Hiorth Lerviks priser for beste masteroppgave med et kjønnsrelatert tema. I år ble prisen delt mellom to mastergradsstudenter som har vært på utveksling til Tromsø, Sarah Musubika fra Uganda og Pei Shan Loo fra Malaysia.
I oppgaven «Behind the Scenes of Street Begging: Karamojong Women of North Eastern Uganda», har Sarah Musubika fra Uganda skrevet om kvinnelige tiggere i den ugandiske hovedstaden Kampala. Musubika har vært student ved Senter for samiske studier. Hun delte året pris med malaysiske Pei Shand Loo, som har vært student ved Senter for fredsstudier ved UiT. Loo skrev om helsetilbudet gravide, papirløse flyktninger og migranter får i Malaysia i sin oppgave: «Maternal Care of Undocumented Pregnant Women under The Fees Act (Medical) for Foreigners 1951: Perspectives of Health and Non-health Actors».
I tillegg til prisen for beste masteroppgave, ble det også årets masterstipend delt ut. Prisen på kr. 25000 og kontorplass ved Kvinnforsk, gikk til Caroline Mitchell Itland. Hun skal skrive masteroppgaven i kunsthistorie med tittel «Sidsel Paaske og forholdet kjønn, kropp og seksualitet i kunsten».
I komiteen var Katrin Losleben  (nyansatt professor ved Kvinnforsk) og Malin Rönnblom (Prof. II ved Kvinnforsk og tilknyttet Karlstads universitet).