Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sentrale i nytt senter for barnehageforskning

Forskere fra UiT og universitetsbarnehagene i Tromsø blir sentrale i et helt nytt forskningsnettverk, BARNkunne – senter for barnehagekunnskap.


Stig Brøndbo 29.08.2018 16:12   (Sist oppdatert: 30.08.2018 13:34)

Førsteamanuensis Carola Kleemann presenterte onsdag hovedpunktene for forskningsarbeidet innen språk og språkutvikling som hun skal lede i det nye forskningssenteret BARNkunne. Foto: Stig Brøndbo
– Lokal kultur og historie, landskap, klima og værforhold er alle faktorer som påvirker livet i en barnehage. Vi skal se nærmere på hvordan, sier Anne Myrstad, som skal lede en av ti arbeidsgrupper knyttet til det nye senteret. Foto: Stig Brøndbo

Dekan Sonni Olsen var til stede i Bergen under åpningen av det nye senteret og er glad for at UiT Norges arktiske universitet har fått en sentral rolle i forskningen på barnehagesektoren. Foto: Stig Brøndbo

Studieleder for barnehagelærerutdanningen ved UiT, Helge Habbestad, førstelektor Anne Myrstad, dekan Sonni Olsen og førsteamanuensis Carola Kleemann tror at det nye senteret vil bidra til et mer robust forskningsmiljø innen barnehageforskning i Norge. Foto: Stig Brøndbo

– Endelig har vi fått på plass et barnehagefaglig forskingssenter og et nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskning på barnehagesektoren, og jeg er glad for at UiT og våre universitetsbarnehager er en del av dette, sier Sonni Olsen, dekan ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet.

Samarbeid
Senteret BARNkunne – senter for barnehagekunnskap åpnet i Bergen onsdag, og blir et nav for forsknings- og endringsaktiviteter i barnehagesektoren, både nasjonalt og internasjonalt.  Senteret er et samarbeid mellom Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger og UiT Norges arktiske universitet, og har som hovedmålet å bidra til ny kunnskap og ny praksis i barnehagesektoren.

– Til nå har mye av forskningen i barnehagesektoren vært fordelt på gode, men små og spredte forskningsmiljø. Jeg ser fram til å bli en del av et større miljø og gleder meg til å kunne videreutvikle den forskningen vi har gjort ved UiT, sier Anne Myrstad, førstelektor ved Institutt for lærerutdanning pedagogikk, UiT.

Globale mål
Arbeidet til det nye senteret tar utgangspunkt i globale mål innen utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider. Forskningen er fordelt på ti arbeidspakker, to av dem ledet av forskere fra UiT.
– Tanken vår er at barns kjennskap til blant annet lokal historie kan styrke deres forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid, og danne grunnlag for verdier som fører til bærekraftig valg og beslutninger. Lokal kultur og historie, landskap, klima og værforhold er alle faktorer som påvirker livet i en barnehage. Vi skal se nærmere på hvordan, sier Anne Myrstad, som skal lede forskernettverket som skal se nærmere på hvordan ulike stedskomponentene påvirker barns aktiviteter og handlinger.

Språk
Arbeidspakken som førsteamanuensis Carola Kleemann skal lede, handler om bærekraftige språkpraksiser. I sin doktorgradsavhandling skrev hun om hvordan tospråklige samiske barn gjennom flere generasjoner har utviklet en helt egen måte å kommunisere på gjennom rollelek. Nå skal hun lede arbeidet som blant annet skal se på hva nye typer flerspråklighet kan bety for barns språkutvikling.
– Innvandring har ført til flere typer flerspråklighet, og vi blir å jobbe med barnehager i Bergen, Alta og Tromsø for å få et mer helhetlig bilde av barns mange måter å uttrykke språk på – fra skriblerier til både kroppsspråk og talespråk. Målet er å finne noen typiske utviklingstrekk i måten barn både lærer seg og uttrykker språk på. Det blir blant annet spennende å se på hvordan barn lærer og bruker sine språk avhengig av om de er ute eller inne, sier Kleemann.

Studenter velkommen
Også studieleder for barnehagelærerutdanningen ved UiT, Helge Habbestad, er svært fornøyd med at senteret er opprettet og at UiT blir en sentral aktør.
– Vi vil også jobbe for at våre studenter skal få bli en del av den forskningen som BARNkunne skal utvikle, sier Habbestad. I tillegg gir prosjektet campus Alta og campus Tromsø flere muligheter til å vise at de kan være ett fagmiljø og kan jobbe sammen om prosjekter, mener Anne Myrstad og Carola Kleemann.

Les mer:

Om BARNkunne.

Forskergrupper

Universitetsbarnehager

Feiret nytt samarbeid med Lucia-tog

Mánáidgárdedutkamat eanet vuoiggalaš ja ceavzilis boahtteáiggi várás min mánáidasamet.