Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Åpne utlysninger i fire SIU-programmer

Er du tidligere søker til Senter for internasjonalisering (SIU) sine programmer? Har du interesse for internasjonalt utdanningssamarbeid?  Nå har SIU åpne utlysninger i fire programmer på området!


Espen Viklem Eidum 16.08.2018 13:18   (Sist oppdatert: 16.08.2018 13:24)

Sommeren er over, og høsten bringer med seg nye og spennende muligheter. SIU har for tiden åpne utlysninger i fire programmer som retter seg mot internasjonalt utdanningssamarbeid:

 

Russlandsprogrammet – Samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge 
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 3 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

UTFORSK – Partnerskap for kobling av utdanning og forskning i samarbeid med Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika og Japan
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 5 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

InternAbroad – Internasjonal praksismobilitet for studenter 
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 5 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

Accelerate International – Forskningspraksis i bedrift i Canada 
Midler per prosjekt: 90 000 kr
Total utlysning: Ca. 650 000 kr
Søknadsfrist: Løpende

Det vil bli arrangert to søkerwebinarer om utlysningene:

 

Delta på webinarene for informasjon om programmene, samt nyttige råd og tips til søknadsskrivingen. Du kan ta kontakt med de ulike programmene ved å kontakte SIU på post@siu.no eller finne kontaktinformasjon på programnettsidene listet overfor.