Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Velkomen nye informatikkstudentar!

Det gler oss å kunne ynskje deg velkomen som ny student ved Institutt for informatikk hausten 2018.


Jan Fuglesteg 14.08.2018 10:25

I haust vil du vera ein av omlag 350 studentar ved instututtet, fordelt på studia bachelor, sivilingeniør og 2-årig master i informatikk, derav første kull i den nye studieretninga Helseteknologi under sivilingeniørstudiet.

Som ny student er det mykje nytt å setja seg inn i og me har samla relevant informasjon du bør kjenna til før og i dine første dagar som UiT-student. Noko av denne informasjonen vert formidla på felles programmøte for nye bachelor- og sivilingeniørstudentar onsdag 15. august kl 11:00 i Store auditorium på Realfagsbygget.

Nettside med all relevant informasjon