Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fadderorganisasjonene ved UiT har laget en felles ruspolicy

Fadderukene opererer med en nulltoleranse for drikkepress og ulovlige substanser, og ingen skal trenge å forklare hvorfor man velger å ikke innta alkohol.


Randi Merete Solhaug 08.08.2018 10:56   (Sist oppdatert: 09.08.2018 09:47)

Nye studenter skal ikke møte drikkepress på arrangementer i regi av Fadderorganisasjonene ved UiT. Fokuset skal ligge på aktivitetene, ikke på alkoholen. Her fra et studentarrangement i folkeparken i Harstad. Foto: Oppstyret/Fadderstyret ved UiT i Harstad

(Summary in English below)

Det kommer fram i en ny Ruspolicy som Fadderorganisasjonene ved UiT har laget.  En ruspolicy er et sett med felles kjøreregler når det kommer til forventninger til deltagernes rusbruk.

– Vi ønsket å være med og utrede en felles ruspolicy, fordi vi ønsker at alle skal ha et felles mål om hvordan det skal være i fadderukene. Vi ønsker at alle skal ha lik toleranse for at enkelte velger å ikke drikke mens andre gjør det, og at uansett hvilket valg man tar, så skal en respektere det, sier Jeanette Olafsen, faddersjef ved Fadder Finnmark campus Alta i en pressemelding.

Fokus på aktivitetene, ikke alkoholen

I neste uke står engasjerte faddere klare til å ta imot nye studenter ved UiT. Faddernes oppgave er å sørge for at nye studenter skal få et nettverk og bli kjent med sin nye by, sitt miljø og sin nye tilværelse som student. Det gjør de ved å tilby to faddeuker med varierte og spennende aktiviteter på programmet.

Les mer: Fadderordningen ved UiT 

Fadderorganisasjonene er imidlertid bekymret for at fadderukene ofte blitt fremstilt som en ny russetid og en fyllefest som varer i to uker. De understreker at dette ikke er målet for fadderukene, og at man over tid har jobbet mye for å skifte fokus over på å gi nye studenter en god velkomst og mulighet for nye venner.

– Vårt mål er å gi nye, så vel som etablerte studenter, en semesterstart med fokus på samhold og et trygt miljø. Mange forbinder fadderukene med mye alkohol og fest - og ja, vi skal ha det gøy, men vi ønsker å fremheve at fadderukene først og fremst er en god mulighet til å bli kjent med studiestedet og medstudentene. Derfor er en felles ruspolicy noe vi ønsket å få frem, fordi det synliggjør hva vi står for. Vi tenker at ruspolicyen kan bidra til at flere ønsker å delta på arrangementene under fadderukene, fordi det nettopp fremheves at ikke alt handler om alkohol og det å bli mest mulig full, sier Victoria Lie, medlem av Oppstyret (fadderstyret ved UiT i Harstad).

I ruspolicyen står det videre at det ikke er akseptabelt å møte opp overstadig beruset eller under påvirkning av ulovlige substanser. Fokuset under fadderukene skal ligge på aktivitetene, ikke på alkoholen.

– Det er ekstra viktig at alle føler seg inkludert, og veldig synd om noen lar vær å delta fordi de tror at fadderuka ikke passer for dem, sier Ingrid Rabbe Larsen, prosjektleder av AnsvarsFull (rusforebyggende prosjekt for studentene ved UiT).

Les mer: AnsvarsFULL: – Ei kjempeviktig satsing for studentane ved UiT

Studentene har selv ønsket seg flere arrangement hvor det ikke er fokus på drikking, og det har fadderorganisasjonene ved UiT tatt til følge. I år er det derfor flere alkoholfokusfrie arrangement enn tidligere. Foto: Oppstyret/Fadderstyret ved UiT i Harstad

Flere alkoholfokusfrie arrangementer

Undersøkelsen om fadderukene i fjor viste at 48 prosent av studentene godt kan tenke seg flere alkoholfokusfrie arrangement. I år er det derfor flere slike aktiviteter med i programmet, for eksempel bowling, pizza og filmkveld, Komsa-tur, SpeedFriending, fjellturer og StudExpo.

– Vi har i år forsøkt å tilpasse alle arrangementer og aktiviteter slik at alle kan være med, uten at det skal bli ubehagelig for noen. Vi jobber blant annet med å utvikle alkoholfrie alternativer, såkalte mocktails, som skal selges på vår lokale studentbar Ludo under arrangementer hvor det også selges alkoholholdige drikker. Disse mocktailsene vil vi gjøre attraktive, både i utseende og pris, slik at de ikke skiller seg unødvendig ut i mengden. Jeg mener at vi, fadderstyret ved UiT Campus Harstad, i år har vært veldig flinke til å organisere aktiviteter for ALLE, sier Tone Marit Larsen Eira, medlem av Oppstyret.

– Jeg er svært glad for at fadderarrangementene i større grad fokuserer på at de nye studentene blir kjent med universitetet og byen. Ledelsen har tatt initiativ til to arrangement i år; et som omhandler FNs bærekraftsmål og ett som gir studentene  en innføring i innovasjon og entreprenørskap. Det er sjelden studentmassen møtes på tvers av fakulteter og fag og det er en god anledning til å gi innføring i generisk kunnskap, sier rektor Anne Husebekk.

Vedtok ruspolitikk ved UiT

I tillegg til at studentene har tatt ansvar for å utforme en ruspolicy for fadderukene, så vedtok også universitetsstyret i juni en ruspolitikk for UiT. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe under Læringsmiljøutvalget.

Ruspolitikken slår fast UiTs holdninger til bruk av rusmiddel, blant annet at bruk av illegale rusmidler er uakseptabelt, og at det er forventet at man viser måtehold ved representasjon eller i andre studie- og arbeidsrelaterte forhold.

I tillegg oppfordrer UiT studenter og ansatte til å bidra til et rusfritt og godt studie- og arbeidsmiljø.

– Det er selvsagt at UiT tar avstand fra illegal bruk av rusmidler. I forbindelse med #metoo, ble det fokusert på alkohol og seksuell trakassering. Gjennom den nye ruspolitikken har UiT kjøreregler som begrenser servering av alkohol i forbindelse med arrangementer. Målet er å skape gode holdninger og unngå uønsket oppførsel som følge av overdrevet bruk av alkohol, sier rektor Anne Husebekk.

På denne siden kan du lese mer om UiTs ruspolitikk, samt hvordan søke hjelp om en trenger det.


 

In English:

Drug and alcohol policy for the Fadder weeks at UiT – Norway´s Arctic University

The main goal of the Fadder weeks is to create an inclusive, fun and safe environment with ties to the university, the student welfare organization and the local population.

Participants and responsible parties are representatives of the Fadder program and are expected to behave accordingly. During the program the focus should be on the activities, not on alcohol. The Fadder weeks has a zero tolerance towards peer drinking pressure and illegal substances. No one should have to explain their reason for not consuming alcohol. Attending overly intoxicated or under the influence of illegal substances will not be tolerated, neither will behaving in an intimidating, rude or harassing manner.

Fadders and Fadder boards should be approachable for all students, and available for advice and guidance. Boards and Fadders have a responsibility to inform and share this policy to every participant. In addition to this they are obligated to spread awareness about help lines and counseling services. Violations of this policy can lead to formal warnings, exclusion or loss of Fadder privileges.