Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ber ansatte om støtte i innsamlingsaksjon

Tidligere student ved UiT Norges arktiske universitet, Cédrique Lovasoa Augustave, ble etter fullført mastereksamen utvist fra Norge grunnet uriktige opplysninger om sin økonomiske situasjon. Nå står merknad på rulleblad og mulighet for innreise i Schengen i fem år på spill.


Eriksen, Tonje Engevik, 03.08.2018 13:09   (Sist oppdatert: 06.08.2018 14:32)

Tidligere student ved UiT Norges arktiske universitet, Cédrique Lovasoa Augustave, trenger økonomisk støtte for å få en rettslig behandling av saken sin i Oslo Tingrett.

Tidligere BFE-student begjært utvist fra Norge
Cédrique Lovasoa Augustave har de siste to årene studert international fisheries management ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE). Denne våren fikk han fullført mastergraden sin, til tross for at han hadde en begjæring om utvisning fra Norge hengende over seg. For å være selvbetalende student og få godkjent studentvisum i Norge må man kunne dokumentere at man kan forsørge seg selv.

Uriktige opplysninger om økonomisk situasjon
Augustave lånte penger fra sin tidligere mentor ved Universitetet i Stavanger for å dekke kravet, men siden han hadde to jobber ved siden av studiene betalte han pengene tilbake. Lite visste han om at pengene måtte stå på hans konto som en garanti gjennom hele året og hvilke problemer denne tilbakeføringen skulle sette han i. Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemda (UNE) mener at pengene ikke var reelle, men ble satt inn på konto for å gi inntrykk av at han hadde disse pengene.

Rektor Anne Husebekk oppfordrer til støtte i Cédriques Lovasoa Augustaves innsamlingsaksjon. Foto: Jørn Berger Nyvoll

Fikk fullføre mastergrad
UDI vedtok ved utgangen av 2017 å utvise Augustave fra Norge. Men med støtte fra blant annet rektor ved UiT, Anne Husebekk, fikk den internasjonale studenten mulighet til å fullføre masterutdanninga si i vår. Byfogden vurderte nemlig saken dithen at UNE hadde lagt til grunn feil faktum ved avgjørelsen av utvisningsvedtaket, og studenten fikk bli i Norge til 8. juli. Hovedsaken skal nå opp i Oslo tingrett 20. august.

Innsamlingsaksjon igangsatt
Augustave har nå blitt uteskortert fra Norge, men venner og støttespillere jobber på spreng for å skaffe til veie 125.000 kr som trengs for advokathjelp i rettsaken i august. Tiden renner ut og det er under ei uke til advokaten skal vurdere om han kan ta saken på grunn av den usikre økonomiske situasjonen. En innsamlingsaksjon pågår i disse dager, og i overkant av 55.000 kr gjenstår for å dekke advokatutgiftene.

Fremtid står på spill
En dom i tingretten vil få store konsekvenser for studenten fra Madagaskar. Utvisning fra Schengen og et kriminelt rulleblad medfører en svært usikker fremtid. Nå ber Augustave og hans venner og støttespillere om hjelp for å kunne få en rettslig vurdering av saken.

Det er viktig at Cédrique får en rettferdig behandling og at saken prøves for norsk rett. Jeg har selv bidratt til innsamlingsaksjonen og oppfordrer andre til å gjøre det samme, sier Husebekk.

Støtt innsamlingsaksjonen her!