Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

– Mangler vilje til dialog med Russland

Den viktigste ingrediensen for fred med Russland har gjennom 100 år vært dialog. Den største mangelen i dag er det samme, mener russlandsekspert og UiT-professor Kari Aga Myklebost.


Stig Brøndbo 25.06.2018 18:11   (Sist oppdatert: 28.06.2018 23:33)

Dialog har vært et nøkkelord for vårt gode naboforhold til Russland. Den mangler vi i dag, sier Kari Aga Myklebost, professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet. Tirsdag snakket hun til en fullsatt sal under Festspillene i Nord-Norge. Foto: Stig Brøndbo
Mediehuset Nordlys og politisk redaktør Skjalg Fjellheim inviterte i samarbeid med Festspillene i Nord-Norge mandag til debatt om Norges forhold til Russland. – Mangelen på kommunikasjon kan gjøre at små tilfeldigheter og misforståelser kan føre til storkonflikt, sa seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Aftenspostens utenrikskommentator, Frank Rossavik (nr. 2 fra venstre), NRKs russlandskorrespondent Morten Jentoft, og ordfører i Kirkenes, Rune Rafaelsen, kom også inn på utfordringene med den mangelfulle dialogen Norge har med Russland i dag. Foto: Stig Brøndbo

– Norge har en historisk tradisjon for dialog med Russland. Den trenger vi å ivareta i dag, mer enn noen gang før, mener Kari Aga Myklebost, professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet. I sin innledning til paneldebatten Stormakt Russland: hva nå? under Festspillene i Nord-Norge mandag, tok Myklebost en kort gjennomgang av den norsk-russiske historien over de siste drøyt hundre år.

Lang tradisjon
Tradisjonen med dialog strekker seg tilbake til etableringen av den norske utenrikstjenesten i 1905. Norges første sendemann til Russland, Nikolai Prebensen, arbeidet aktivt for økt samkvem og ga norske myndigheter råd, særlig om forhold i den nordlige grenseregionen.
– Prebensen mente at Norge burde opptre med velvilje og varsomhet overfor Russland, og dette førte fram, fortalte Myklebost.

Fred
Siden den norskrussiske grensen ble trukket opp i 1826, har de 196 kilometerne Norge deler med Russland vært stabil og fri for væpnet konflikt.
– Selv under den kjøligste delen av Den kalde krigen, klarte Norge å opprettholde et godt samarbeid med Sovjetunionen. Dialog var igjen et nøkkelord, sier Myklebost. I sitt foredrag kom hun blant annet inn på hvordan norske myndigheter balanserte forholdet til supermakten Sovjetunionen.
– Det skjedde dels gjennom en avskrekkende alliansepolitikk og dels gjennom politisk dialog og selvpålagte, beroligende restriksjoner, sa Myklebost.

Manglende vilje
Paneldebatten om vår store nabo i øst var så populær ikke alle som ville inn for å høre på fikk plass. Men de 120 som var til stede fikk høre at Norge og Russland samarbeider i dag godt på mange praktiske områder i nord - om fiskeriforvaltning i Barentshavet, om grensevakt, Kystvakt, og søk og redning i arktiske farvann.
– Folk til folk samarbeider vi godt over grensen. Det som har manglet de siste årene er både politisk dialog og vilje til politisk dialog, sa ordfører i Kirkenes, Rune Rafaelsen og fikk støtte fra resten av panelet.

Frykt for storkonflikt
– Den største faren jeg ser akkurat nå, er mangelen på kommunikasjon. Jeg frykter at små tilfeldigheter og misforståelser kan føre til en storkonflikt, sa Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Også journalist og utenrikskommentator for Aftenposten, Frank Rossavik, og NRKs Russlands-korrespondent, Morten Jentoft, kom inn på at dagens manglende dialog med Russland gjør naboskapet vanskeligere og mer uforutsigbart.

UiT Norges arktiske universitet fyller 50 år i år og har et tett samarbeid med Festspillene i Nord-Norge som en del av feiringen. Her finner du jubileumsprogrammet til UiT.