Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Oppdatert utgave: Temahefte - Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Temaheftet ble første gang publisert i 2015, og finnes nå i en ny oppdatert utgave.


Anne Serine Fottland 25.06.2018 11:03

Temaheftet er utarbeidet av Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran ved Senter for omsorgsforskning, nord - Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet, og er et oppdrag fra Helsedirektoratet.

Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til samiske eldre, uavhengig av bosted.

Temaheftet kan bestilles fra Forlaget Aldring og helse, ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse www.aldringoghelse.no