Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny direktør ved HSL-fakultetet

Frode G. Larsen blir ny fakultetsdirektør ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.


Stig Brøndbo 22.06.2018 14:17

Frode G. Larsen har gått gradene fra å være seniorkonsulent i økonomi til nå å bli fakultetsdirektør ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Foto: Stig Brøndbo
– Jeg er svært fornøyd med at Frode blir med videre som fakultetsdirektør. Han kjenner fakultetet godt, og har vært sentral i de store endringsprosessene vi har hatt de siste årene. Det er viktig også med tanke på de omstillingene vi står midt oppi nå, sier Sonni Olsen, dekan ved HSL-fakultetet.

Siviløkonom
Larsen er utdannet siviløkonom og fikk sin første jobb ved UiT i 2002. Siden har han gått gradene fra en seniorkonsulentstilling i økonomi, via rådgiverstillinger til assisterende fakultetsdirektør fra 2012. Innimellom har han også rukket en periode som assisterende rådmann i Lyngen. Da tidligere fakultetsdirektør Jørgen Fossland i februar 2017 forlot HSL-fakultetet og etter hvert ble universitetsdirektør, ble Larsen konstituert som fakultetsdirektør. Denne uken ble han ansatt som fakultetsdirektør av universitetsstyret.

Spennende og viktig
– HSL-fakultetet er en stor, spennende og viktig del av UiT, og jeg gleder meg til å kunne være med på å utvikle fakultetet videre, sier Frode G. Larsen. Fakultetet har vokst voldsomt siden han fikk sin første jobb på det gamle SV-fakultetet for 16 år siden, og direktøren mener det blir viktig å få de to siste tilskuddene i fakultetsfamilien, Institutt for barnevern og sosialt arbeid og Institutt for reiseliv og nordlige studier, godt integrert i fakultetet.
– En annen viktig oppgave blir å fullføre adm2020-prosessen, det er store endringer som skjer ved UiT nå. Endringer kan skape usikkerhet, og det er viktig for oss å ivareta også arbeidsmiljøet. Samtidig har vi vært igjennom store deler adm2020-løypa ved HSL fordi vi startet prosessen i 2014, så mye av jobben er allerede gjort hos oss, mener Larsen.

Færre å spørre
Med 15 års fartstid i fakultetsadministrasjonen, inkludert seks års erfaring som assisterende fakultetsdirektør, håper Larsen at jobben hans som direktør blir preget av at han kjenner organisasjonen godt. Overgangen fra å være assisterende fakultetsdirektør, via konstituert direktør, til dagens direktørjobb, synes han har gått greit.
– Tidligere hadde jeg et mer spisset fokus på personal og økonomi. Det er fortsatt viktig, men nå blir det enda viktigere å se hele organisasjonen under ett – og å bidra til at fakultetet i alle ledd skal fungere best mulig som en samlet enhet, sier Larsen.