Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Studenter fikk undervisningspris

Ikke bare lærere, men også studenter fikk del i undervisningsprisen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT i år. Fakultetet har i alt delt ut seks priser for fremragende innsats innen utdanning, forskning, formidling og arbeidsmiljø.


Torgunn Wærås 21.06.2018 13:24   (Sist oppdatert: 21.06.2018 14:33)

Førstehjelpsuka
Undervisningsprisen i år, gikk til Tromsø akuttmedisinske studentforening (TAMS) og professorene Knut Fredriksen og Mads Gilbert ved Institutt for klinisk medisin for deres glimrende samarbeid om og resultater av den årlige førstehjelpsuka. Foto: Sondre Vestermo

Årets undervisningspris gikk til Tromsø akuttmedisinske studentforening (TAMS) sammen med professorene Knut Fredriksen og Mads Gilbert ved Institutt for klinisk medisin. Prisen hedrer det fantastiske samarbeidet mellom lærere og studenter under den årlige førstehjelpsuka for medisin- og tannlegestudenter ved UiT. Kurset trener opp nye studenter i livreddende førstehjelp allerede i den femte studieuka, og studenter på andre studieår, deltar som hjelpelærere og instruktører. Kurset har fått svært god evaluering gjennom mange år. TAMS har også utviklet et eget kursprogram for instruktører på ulike nivå, og holder kurs blant annet for elever på videregående skoler.

Les også: Studentene er en viktig ressurs dersom det smeller

Utdanningspris for arbeidet bak «Finnmarksleger»

Den andre prisen innen utdanning – utdanningsprisen – hedrer også legeutdanninga ved UiT. Her var det førsteamanuensis Ingrid Petrikke Olsen ved Instituttt for klinisk medisin, som fikk pris for sitt mangeårige arbeid for å utvikle et studietilbud for leger i Finnmark. De fire første «Finnmarkslegene» ble nettopp uteksaminert, med ekstra vekt på akuttmedisin, distriktsmedisin og kulturforståelse i innspurten av studiet.

Olsen er selv lege med praksis fra Finnmark, og allerede som studentpolitiker, ivret hun for å utvikle et studietilbud i vårt nordøstligste fylke. Regionaliseringen av legestudiet til Finnmark hadde neppe blitt realisert uten Olsens utrettelige innsats. Selv er hun ydmyk.

– Dette er en lagseier! Cirka 100 undervisere er involvert, sa Olsen under tildelinga.

Hun oppfordret UiT til fortsatt å ha fokus på å være et åpent universitet, og skisserte flere nye muligheter for mer undervisningssamarbeid med helseinstitusjoner i Nord-Norge.

Forskningspris for nyttig medisinsk grunnforskning

Innen forskning ble det også delt ut to priser: forskningsprisen og pris til yngre forsker.

Kriterier for å kunne få forskningsprisen, er enten forskning på internasjonalt høyt nivå over tid, eller for fremragende prestasjoner i løpet av det siste året. Prisen kan også hedre personer som viser fremragende forskningsledelse og som over tid har bygd opp et sterkt fagmiljø – gjerne på tvers av enheter og fag – som utmerker seg internasjonalt. I år gikk prisen til forskningsgruppa i vaskulær biologi ved Institutt for medisinsk biologi. Fagmiljøet jobber innen hele spekteret fra grunnforskning til innovasjon, og er spesielt opptatt av at grunnforskninga skal komme til nytte. Dette har blant annet gitt seg utslag i firmaet D’Liver, som har utspring i gruppas forskning. Forskerne ved vaskulær biologi er også gode på å søke om eksterne midler til forskning, og er tildelt flere prestisjetunge bevilgninger fra Norges forskningsråd og innen EU-systemet. Gruppas forskning ble initiert for mer enn 30 år siden, og de ansatte her har både bred kontaktflate nasjonalt og internasjonalt, og stor produksjon av vitenskapelige artikler.

Christina Øie – fremragende forskertalent

Pris til yngre forsker, gikk til Christina Øie, som også inngår i forskningsgruppa innen vaskulær biologi ved Institutt for medisinsk biologi. Øie har utmerket seg som en selvstendig og ambisiøs forsker som har utviklet prosjektideer over tid i tverrfaglige nettverk nasjonalt og internasjonalt. Hun fikk nylig støtte fra Norges forskningsråds «Unge forskertalenter» Dette inkluderer støtte til å etablere en egen forskningsgruppe. Søknaden som ga grunnlaget for tildelinga kjempet med søkere fra hele landet, og Øie fikk høyest mulig karakter med kun 7-ere og A-er.

Prisvinnere
Glade prisvinnere avbildet under fakultetets sommerfest 18. juni, da prisene ble delt ut. Fra venstre Vegard Andersen, leder for Tromsø akuttmedisinske studentforening (undervisningsprisen), førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen (formidlingsprisen), førsteamanuensis Ingrid Petrikke Olsen (utdanningsprisen) og professor Bård Smedsrød, leder for forskningsgruppa innen vaskulær biologi (forskningsprisen). Ikke til stede: Forsker Christina Øie (pris til yngre forsker) og Karin Ravn Pedersen (Edmunds pris). Mangler også: Professorene Knut Fredriksen og Mads Gilbert, som delte undervisningsprisen med studentforeninga. Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Formidlingspris til inspirator i samiske spørsmål

Formidlingsprisen handler om å kommunisere forskning og kunnskap i en populærvitenskapelig form, og med folk flest som målgruppe. I likhet med de øvrige prisene, var det flere nominerte som kjempet om prisen. Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), gikk seirende ut av konkurransen. Han beskrives som en fremragende ambassadør for UiT og Det helsevitenskapelige fakultet, og komiteen begrunner tildelingen med at han, gjennom allsidig formidling via varierte kanaler og flere uttrykksformer, har bidratt til å synliggjøre samenes situasjon innen helse, diskriminering, mobbing og vold.

– Hansen fremstår som en inspirator i samiske spørsmål, og peker seg ut fordi han tidvis formidler «brennbart stoff», men er uredd og våger å være til stede i samfunnsdebatten. I tillegg til at hans formidling er svært tidsaktuell, svarer den til både UiTs og Helsefaks tematiske strategi, begrunner komiteen.

Arbeidsmiljøpris til god lagspiller

Prisen med flest nominerte, var arbeidsmiljøprisen kalt Edmunds pris, der det var i alt åtte nominerte. Edmunds pris ble ikke utdelt i 2017 da fakultetet ikke hadde sin tradisjonelle julefest. Derfor ble prisen utlyst våren 2018 med utdeling på sommerfesten for ansatte.

Edmunds pris skal hedre ansatte ved fakultetet som er imøtekommende, samarbeidsvillig, hjelpsom og som bryr seg om sine medmennesker. Bak vinnerens nominasjon, står hele 28 kolleger, som alle ville at Karin Ravn Pedersen ved Institutt for helse og omsorgsfag i Narvik, skulle få prisen. Kollegene mener Ravn Pedersen er verdens enkleste person å spørre, fordi ingen spørsmål er for dumme og en aldri føler at en er til bry. Hun klager ikke på andre og skryter ikke av seg selv, men får gjort jobben med den største selvfølge. Hennes dag er mer tettpakket enn mange andres, som praksiskoordinator og universitetslektor. Likevel er det nettopp Ravn Pedersen som tar ansvar for alle de oppgavene som ikke hører hjemme på noens arbeidsplan, men som likevel er avgjørende for fellesskapet. Som rens av kaffetrakter, skrubbing av kjøkkenskap, administrasjon av månedlig lotteri og initiativ til sosiale sammenkomster.

– Hun er den mest hjelpsomme personen du kan se for deg. Det i seg selv gjør henne fortjent til Edmunds pris, men på toppen av det hele er hun svært dyktig. Hun er en dame en ønsker å ha med på laget, skriver kollegene i nominasjonen.

Prisene innen forskning, utdanning og formidling ved Det helsevitenskapelige fakultet, består alle av 30 000 kroner, i tillegg til kunsthåndverk i glass fra Glasshytta Blåst, diplom og blomster. Edmunds pris gir ikke uttelling i form av penger, men en skarv i jern fra smeen i Sund, diplom og blomster.