Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Legestudentar utdanna i Finnmark for første gong

Fire legar vert i dag uteksaminert i Finnmark, som dei første nokon sinne.


Karine Nigar Aarskog 15.06.2018 12:57   (Sist oppdatert: 04.01.2019 11:12)

 

Lars Rødland (t.v.), Marte Brattebø, Martin Støyten og Ingvild Skålnes Elverud er de første legene som blir ferdigutdannet i Finnmark.
Lars Rødland (t.v.), Marte Brattebø, Martin Støyten og Ingvild Skålnes Elverud er dei første legane som vert ferdig utdanna i Finnmark. Foto: Anne Tørseth / UiT

Hausten 2017 starta fire pilotstudentar på 6. studieår i Finnmark. Marte Brattebø, Ingvild Skålnes Elverud, Martin Støyten og Lars Rødland hadde allereie vorte godt kjent i miljøet etter å ha halde til 5. studieår i Alta, Karasjok og Hammerfest. I dag vert dei uteksaminert som ferdige legar frå UiT Noregs arktiske universitet under ein høgtideleg seremoni.

– 6. året har vore intenst og har vorte gjennomført på ein særs god måte. Vi har hatt ein oppfylging vi ikkje har opplevd tidlegare, og vi har fått kjenna på ein sterk optimisme og vilje til å undervisa og læra bort. Spesielt følar vi oss tryggare i akuttmedisinske scenarium, mykje fordi vi har hatt gode øvingar gjennom heile skuleåret. Stresset som er knytt til utfordrande situasjonar har avteke. Òg sosialt har det vore to fantastiske år, og miljøet i Finnmark er upåklageleg, seier Lars Rødland.

Ingrid Petrikke Olsen er prosjektleder for Finnmarksmodellen. Ingrid Petrikke Olsen er prosjektleder og førsteamanuensis ved UiT. Foto: Elisabeth Øvreberg

Han fortel at studentane har fått timeplan-sette prøveeksamener i alle fag. I den kliniske undervisninga har dei i dei fleste kursane hatt mange eigne pasientar på poliklinikkene.

– Dette har bidrege til å gje tryggleik, spesielt i dei små faga, sidan ein får mengdtrening. Dette er ein konsekvens av at ein er få studentar og har stort tilgjenge på pasientar, noko som er unikt for Finnmark, seier Rødland.

Les òg: Endeleg skal UiT utdanne legar i Finnmark

Kjem tilbake til hausten

Rødland byrjar i ei stipendiatstilling ved UiT og planlegg turnus i Finnmark etterpå, medan dei tre andre har fått turnus i Finnmark frå hausten.

Studieåret har vore hektisk og arbeidskrevjande for både studentar og undervisarar. Studentane har hatt avsluttande eksamen i Hammerfest etter same oppsett som i Tromsø. Til saman 34 sensorar har vurdert prestasjonane deira som bestått.

Då sensuren kom, var responsen frå Martin Støyten «lagsiger».

– Det ordet samanfattar heile studieåret veldig godt, seier prosjektleiar og førsteamanuensis ved UiT, Ingrid Petrikke Olsen.

– På vegne av resten av laget kan eg seia at vi er veldig stolte av studentane våre og ynskjer dei hjarteleg tilbake til Finnmark allereie til hausten, avsluttar ho.

Kontaktpersonar: student Ingvild S. Elverud, mobil 45403901 og prosjektleiar Ingrid Petrikke Olsen, mobil 92634747