Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Workshop «Mineral Resources in the Arctic»

I disse dager holdes workshopen «Mineral Resources in the Arctic» hos Institutt for geovitenskap, med 35 deltakere fra ulike internasjonale institusjoner og industri, i regi av UArctic.


Kai Mortensen 13.06.2018 11:25

UArctic – University of the Arctic – er et samarbeidende nettverk av universiteter, høyskoler, forskningsinstitutt og andre organisasjoner med fokus på utdanning og forskning i nord. Blant disse er UiT - Norges arktiske universitet. Samarbeidet startet for 20 år siden, og UArctic ble etablert i 2001.

Det er ulike tematiske nettverk i UArctic, og under Natural Sciences finner vi Arctic Geology, som ledes av førsteamanuensis Melanie Forien ved Institutt for geovitenskap. Geologiske ressurser i Arktis, så vel mineraler som hydrokarboner, har fått økt oppmerksomhet de siste årene.

Både muligheter og utfordringer er mye de samme i Nord-Amerika, Europa, Grønland og Asia, så et samarbeid om forskning og utdanning er av stor interesse for de deltakende institusjonene. Kartlegging, utvinning, teknologi, miljøhensyn og urbefolkningers rettigheter er sentrale temaer for nettverket.

Les mer om programmet for workshopen med titler på foredrag o.a. her.

Melanie Forien og Sabina Strmic-Palinkas, begge førsteamanuensiser ved IG. Foto: Kai Mortensen
Presentasjon ved Harald Hansen, stipendiat ved IG. Foto: Kai Mortensen
Posterpresentasjon. Foto: Kai Mortensen
Posterpresentasjon. Foto: Kai Mortensen