Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Deler ut pris til masteroppgave om urfolk

UiT har opprettet Árdnaprisen og vil kåre årets beste masteroppgave ved UiT med urfolk som tema. Premien er 10.000 kroner og festivalpass til Riddu Riđđu.


Stig Brøndbo 04.06.2018 17:27   (Sist oppdatert: 06.06.2018 10:07)

Árdnaprisen deles ut for første gang allerede i sommer på årets Riddu Riđđu-festival. Kontorsjef Hildegunn Bruland og Niklas Labba, leder ved Senter for samiske studier, håper på mange nominasjoner. Foto: Stig Brøndbo

Geigejit bálkkašumi masterčállosii eamiálbmotfáttás

UiT to present award for best master’s thesis on Indigenous peoples

– Dette blir en årlig pris, og den deles ut for første gang allerede i sommer. Vi inviterer derfor alle fagmiljøene ved UiT til å nominere kandidater til prisen innen 15. juni, sier Niklas Labba, leder ved Senter for samiske studier.

Inspirasjon
Målet med prisen er å skape interesse for og synliggjøre kunnskap om samiske og urfolksrelaterte spørsmål i masterprogrammer ved UiT.
– Vi håper også at prisen kan bli til inspirasjon og bidra til kandidatenes videre faglige utvikling på feltet, sier Hildegunn Bruland, kontorsjef ved Senter for samiske studier.

Hele verden
Prisen deles ut til den beste masteroppgaven i løpet av et akademisk år, og den kan være levert inn ved alle UiTs masterprogrammer, uansett campus.
– Oppgavens tema skal være knyttet til urfolk og urfolks situasjon i fortid eller nåtid. Geografisk er det ingen begrensinger om hvilket utfolk oppgaven handler om, sier Niklas Labba. Oppgaven kan være skrevet på norsk, engelsk eller samisk.

Skriftlig begrunnelse
Nominasjoner på inntil en side sendes på mail til postmottak@sami.uit.no innen 15. juni. Mailen merkes med Árdnaprisen 2018. I nominasjonen må det fremgå:

  • Hvem som nomineres
  • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen, herunder tematisk relevans for samiske og
  • urfolksspørsmål
  • Hvem som er forslagsstiller

Dersom oppgaven som blir nominert ikke er sensurert innen 15. juni, kan den likevel nomineres.

Les mer om prisen her

Árdna - samisk kulturhus på universitetet