Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Andreassen utnevnt til Det Norske Videnskaps-Akademi

Professor Karin Andreassen, som er direktør for UiTs senter for fremragende forskning CAGE, har  blitt utnevnt til medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.


Maja Sojtaric 30.05.2018 11:02   (Sist oppdatert: 30.05.2018 11:03)

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer.

Professor Andreassen ble tildelt det ærefulle medlemskapet som "en av de ledende forskerne innen glasialgeologi i Barentshavet."

Hun ble spesielt anerkjent for sin innsats for å identifisere, kvantifisere og karakterisere gasshydrater i marine sedimenter. Gasshydrater, også kjent som is som brenner, er gass i frosen, solid form. I stor grad består disse av klimagassen metan, som lagres i havbunnen som is under visse forutsetninger.

Hovedformålet til Det Norske Videnskaps-Akademi er å støtte vitenskap og akademisk fremskritt i Norge.

30 nye medlemmer ble valgt til akademiet i år, hvorav 15 ble valgt i kategorien for naturvitenskap. 

Professor Andreassen ble tildelt sitt medlemskap og diplom under akademiets årsmøte på Grand Hotell i mai.

Du kan høre Karin Andreassen fortelle om sin forskning på vårt podcast Observatoriet, eller lese denne kronikken i Nordlys.