Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Vil du sitte i universitetsstyret?

3. mai skal studentparlamentet velge to representanter for studentene til styret ved UiT for det neste året. Er det noe du kan tenke deg? I så fall er det viktig å huske på at du må melde deg som kandidat innen 26. april.


Henriksen, Frode, 19.04.2018 09:19   (Sist oppdatert: 19.04.2018 09:20)

Studentrepresentantene i universitetsstyret i prosesjon ved semesterstart
Studentrepresentantene i universitetsstyret i prosesjon ved semesterstart Foto: Studentparlamentet

Studentene ved UiT velger en mannlig og en kvinnelig representant til universitetsstyret. Valget foretas av studentparlamentet på studentparlamentets konstituerende møte.

Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet ved UiT Norges arktiske universitet. Universitetsstyret har ansvar for at den faglige virksomheten ved UiT holder høy kvalitet og at institusjonen drives på en forsvarlig måte. Universitetsstyret fatter vedtak i saker av strategisk betydning for hele institusjonen.

Universitetsstyret møtes ca 3-4 ganger i løpet av et semester. 

Studentparlamentet skal oppnevne et mannlig og et kvinnelig studentmedlem til universitetsstyret. I henhold til universitetets valgreglement skal kandidatene til universitetsstyret være kjent en uke før valget finner sted, noe som betyr at fristen for å melde sitt kandidatur i år er den 26. april.

Vervet i universitetsstyret er honorert med 60.000 kroner i grunnhonorar, i tilllegg til honorar på 7-10.000 per møte, avhengig av møtets lengde.

Om du ønsker å stille til valg må du som et absolutt minimum melde din interesse til au@sp.uit.no innen den 26. april. Det er også fint om du sender med en liten presentasjon av deg selv, og skriver litt om hvorfor du kan tenke deg dette vervet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!