Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene – Søknadsfrist: 1. mai 2018

Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og skal være et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler.


Anne Serine Fottland 09.04.2018 14:43

Forskerskolen har som mål å heve kvaliteten på forskningen rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge, og å skape et robust nettverk av forskere med primærinteresse å forske på problemstillinger knyttet til denne sektoren. Målgruppen er i første rekke ph.d.-kandidater med helsefaglig bakgrunn (sykepleie, medisin, fysio- og ergoterapi), men forskerskolen vil også ta opp kandidater med sosialfaglig bakgrunn og andre relevante samfunnsvitenskapelige fag. Utfyllende informasjon finner du på hjemmesiden: www.uio.no/munihealthcare

 

Forskerskolen tilbyr poenggivende kurs og seminarer som er spesielt rettet mot denne målgruppen, og det blir lagt vekt på å skape et nettverk mellom studenter og veiledere. Dette skjer gjennom årlige samlinger, nettbaserte møter og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter. Deltakerne forventes å delta på fellesaktiviteter i hele opptaksperioden. Forskerskolen tilbyr også egne veiledersamlinger. Opptaket til forskerskolen baseres på en vurdering av prosjektets kvalitet og relevans. Søknadsfristen for 2018 er 1. mai. Mer om kriteriene for opptak samt søknadsskjema finnes via denne lenken: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/forskerskoler/muni-health-care/soknad/

 

Forskerskolen MUNI-HELATH-CARE er resultatet av et godt samarbeidsprosjekt mellom syv universiteter og høgskoler i Norge, og finansieres av Norges forskningsråd. Universitetet i Oslo er vertskap for forskerskolen og ledes av professor Marit Kirkevold (marit.kirkevold@medisin.uio.no). Administrativ koordinator er Linda Aasvangen (linda.aasvangen@medisin.uio.no). Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål!