Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny master i tysk skreddersydd læreryrket

Lektorutdanningen ved UiT tilbyr fra høsten en helt ny master i tysk skreddersydd læreryrket.


Stig Brøndbo 20.03.2018 13:48   (Sist oppdatert: 20.03.2018 23:29)

Fra høsten tilbyr UiT Norges arktiske universitet en helt ny master i tysk skreddersydd læreryrket. Lektorstudentene (foran f.v) Cathrine Schanche, Julie Listad Sveinsen og Veronica Furuheim er glade for tilbudet som kommer. Det samme er universitetslektor Ina Zentner og førsteamanuensis Cathrine Theodorsen (bak t.h). Foto: Stig Brøndbo

– Dette er unikt, ingen andre lektorutdanninger i Norge tilbyr tysk tilpasset lærerutdanningen som det største faget i lektorutdanningen, sier Cathrine Theodorsen, førsteamanuensis i tysk ved UiT Norges arktiske universitet. UiT har siden 2012 tilbydd tysk som fag to, som utgjør 60 studiepoeng.

Mangler tysklærere
Theodorsen er svært fornøyd med at UiT utvider sitt tysktilbud fra høsten. I dag snakkes tysk av rundt 100 millioner europeere. Tyskland er Norges viktigste handelspartner, næringslivet i Norge ønsker flere som kan språket og i regjeringens egen tysklandsstrategi ønsker de at flere elever og studenter skal lære seg tysk. Problemet er at det er stor mangel på tysklærere i skolen, og gjennomsnittsalderen på lærerne som underviser i tysk er høy. Det har lektorstudentene Cathrine Schanche, Julie Listad Sveinsen og Veronica Furuheim fått med seg. De går på førsteåret på lektorutdanningen ved UiT og valgte tysk som fag to da de startet høsten 2017.
– Med tysk som fag er mulighetene for jobb svært gode. [IS1] [MO2] I tillegg er det et fag som næringslivet trenger. Vi har fått valget om å bytte til den nye masteren i tysk når den kommer. Det er fristende, sier Veronica Furuheim.
– Kombinerer du tysk med for eksempel nordisk som fag to i lektorutdanningen, blir du svært etterspurt i skolen, sier Cathrine Theodorsen.

Lærerikt
De tre tyskstudentene på lektorutdanningen ved UiT skryter av læringsmiljøet i tyskfaget.
– Tysk var absolutt ikke et favorittfag for meg på videregående, men gjennom lektorutdanningen har det vokst på meg og vi har det lærerikt og artig sammen i tyskundervisningen, sier Cathrine Schanche.

Moderne tysk

De to første semestrene i den nye lektorutdanningen har fokus på moderne tysk språk, kultur og samfunn.
– Vi bruker film, sosiale medier, ulike typer tekster og digitale ressurser i undervisningen. Senere i studiet kommer emner om hvordan man underviser tysk språk og kultur i skolen, og om språklæreren og språkeleven som forskere, sier Theodorsen. All undervisning foregår på tysk, og målet er at studentene skal være flytende i tysk etter endt studium.

Praksis i Tyskland
Som lektorstudent i tysk ved UiT kan du dra på utveksling til Berlin, Kiel, Freiburg eller München.
– For fremtidige tysklærere er det ekstra viktig å ha et lengre opphold i et tyskspråklig land. Vi oppfordrer derfor alle studenter til å dra på utveksling. Du lærer språket mye bedre, du blir kjent med landet og kulturen på en helt annen måte, og du vil også lære veldig mye om deg selv. De som ønsker det kan også ha praksis i Tyskland, sier Cathrine Theodorsen.

God oppfølgning
Fordi UiT er i tett kontakt med alle sine samarbeidspartnere i Tyskland, garanterer svært god faglig oppfølging under et utvekslingsopphold.
I tillegg til den femårige lektorutdanningen tilbyr UiT et årsstudium i tysk. Her finner du mer informasjon om utdanningene:

Tysk – årsstudium

Tysk – Lektorutdanning for trinn 8-13, master