Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kommersialisering av utdanning globalt

- problem for akademisk frihet? (Internasjonalt seminar 15. mar. 2018)


Håkon Fottland 12.03.2018 12:28   (Sist oppdatert: 12.03.2018 12:43)

 

FNs bærekraftsmål om utdanning sier at alle skal sikres lik tilgang til god høyere utdanning, til en overkommelig pris.

Tid: torsdag 15. mars kl. 20:00 - 22:00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2

Likevel kan vi se en rekke trender som reduserer høyere utdanning til en kommersiell vare: økning i innføring av skolepenger, fremvekst av private aktører som tilbyr høyere utdanning til lav kvalitet og underfinansiering av høyere utdanning i mange lavinntektsland.

  •  Hvilken rolle spiller høyere utdanning i å oppnå bærekraftsmålene?
  • Hva kjennetegner god forskning og kunnskap – og hva er universitetets rolle i samfunnet?

 

SAIH-kampanjen 2018: University Inc. Utdanning er en rett - ikke en vare

Norad om FNs bærekraftsmål om utdanning

SAIH på UiT - Ressursside på UiT

Innledere:

Beathe Øgård, leder i SAIH

Svein Anders Noer Lie, førsteamanuensis ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier v/UiT

 

Arrangør: SAIH Tromsø

 

Gratis • Åpent for alle • Debatt