Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ministeren fornøyd med nytt NHO/UiT-samarbeid

NHO Arktis og HSL-fakultetet skal jobbe sammen for å gi studenter kortere vei inn i næringslivet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø jubler.


Stig Brøndbo 07.03.2018 19:39   (Sist oppdatert: 08.03.2018 08:43)

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, er svært positiv til et forslag fra masterstudent Morten Antonsen om tettere samarbeid mellom næringslivet og HSL-fakultetet. Foto: Stig Brøndbo
På HSL-dagen onsdag snakket forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø om mulighetene som ligger i at humaniorastudenter og næringslivet oppdager hverandre. Foto: Stig Brøndbo
Dekan Sonni Olsen ønsker et tettere samarbeid med NHO slik at studenter skal få mulighet til å forske og skrive om tema som næringslivet er opptatt av. Foto: Stig Brøndbo
Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, brukte HSL-dagen til å snakke om morgendagens arbeidsmarked i nord – og alle mulighetene det byr på også for humaniorastudenter. Foto: Stig Brøndbo

– Et tettere samarbeid mellom NHO og HSL-fakultetet er fantastisk, det er musikk i mine ører, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. I sitt foredrag på HSL-dagen onsdag kom ministeren inn på hvor vanskelig det kan være for studenter å få øye på hvor de passer inn i næringslivet.
– Og mange arbeidsgivere forstår ikke hva humanistene kan bidra med, de ser ikke det store potensialet det er i å ansette arbeidstakere med humanistisk bakgrunn. Et tettere samarbeid mellom universitetet og næringslivet vil derfor være bra for både studenter og arbeidsgivere, mener Nybø.

Utfordret av student
Koblingen mellom arbeidslivet og universitetet ble tatt opp på HSL-dagen av Morten Antonsen, masterstudent i organisasjon og ledelse ved UiT. Etter at NHO Arktis sin regiondirektør Målfrid Baik hadde snakket om morgendagens arbeidsliv og mulighetene det gir i nord, utfordret Antonsen NHO-direktøren til å jobbe for et tettere samarbeid mellom næringslivet og universitetet.
– I dag er det ikke mulig å få jobbpraksis som en del av studiene, og det er også så godt som umulig å få relevant arbeidspraksis ved siden av studiene, sa masterstudenten.

Lover samarbeid
Både regiondirektøren i NHO og dekan Sonni Olsen ved HSL-fakultetet tok utfordringen på direkten.
– Jeg håper at vi kan få til et samarbeid om både praksisopphold og om tema for bachelor- og masteroppgaver, slik at studentene våre kan forske på og skrive om tema som er relevant for næringslivet. Det er en løsning vi har hatt stor suksess med på lærerutdanningen, sier dekan Sonni Olsen.

NHO er med
– Dette er kjempegode innspill som jeg vil ta opp med våre medlemsbedrifter. Selv om de fleste av våre bedrifter er små og mellomstore, tror jeg dette absolutt er mulig å få gjennom et forutsigbart og tett samarbeid med universitetet, sier Målrid Baik.
Regiondirektøren i NHO Arktis er selv utdannet statsviter fra UiT Norges arktiske universitet. Hun var sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø foredragsholdere på HSL-dagen, en fagdag organisert av studentene ved HSL-fakultetet.
– Det er utrolig bra at dere går sammen om å organisere denne typen arrangementer, at dere på denne måten forsøker å finne svar på utfordringene dere ser, sa både Målfrid Baik og Iselin Nybø til studentene.