Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opplæring i å stille de vanskelige spørsmålene

Det er ofte vanskelig for helsearbeideren  og ta praten om den psykiske helsen, rusmidler eller vold i nære relasjoner. Opplæringsprogrammet Tidlig inn skal bidra til at det blir lettere å snakke om disse temaene med gravide og småbarnsforeldre.


Mariann Schjølberg Karlsen 07.03.2018 16:26   (Sist oppdatert: 08.03.2018 14:04)

Opplæringsprogrammet Tidlig inn skal bidra til å gjøre det mindre vanskelig for helsearbeiderene å stille viktige spørsmål til gravide og småbarnsforeldre. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Psykolog og forsker Karin van Doesum underviser i Sandnessjøen.

Forsker og psykolog Karin Van Doesum og universitetslektor og helsesøster Maren Weum har denne uka undervist om psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid for kommunene Hattfjelldal og Alstadhaug. I tillegg til disse to kommunene var det også deltakere fra Leirfjord, Grane, Herøy/Dønna og Vefsn, samt fra Helgelandssykehuset Mosjøen og Sandnessjøen. Opplæringen om psykiske reaksjoner utgjør dag tre i opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Målgruppen for Tidlig inn er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Opplæringen gjennomføres lokalt, gjerne med flere kommuner samlet. Dagene gjennomføres av regionalt opplæringsteam i samarbeid med kommunen. Veiledning følger undervisningsmodulene og implementeringsperioden etter opplæringen. Kommunen beslutter hvilke verktøy de ønsker å implementere.

KoRus Nord leder denne opplæringen sammen med regionalt opplæringsteam og den enkelte kommune. Det regionale opplæringsteamet består av fagfolk fra flere kompetansemiljøer. RKBU Nord bidrar inn med verktøy og metode i forhold til depresjon og psykisk helse i svangerskap og barseltid.

Universitetslektor og helsesøster Maren Weum bidrar i opplæringsprogrammet Tidlig inn. Her etter undervisning i Sandnessjøen.

Det er Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet som har utarbeidet det helhetlige opplæringstilbudet i tidlig intervensjonsverktøy og -metoder. 

Les mer her: 

http://korusnord.no/Tidlig-identifikasjon/Tidlig-inn/

Brosjyre Tidlig inn

Ta kontakt med KoRus Nord dersom din kommune ønsker å delta i Tidlig inn. 

Brosjyre Tidlig inn.