Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Toppforskere innen tuberkulose og antibiotikaresistens besøkte UiT: – Et skrikende behov for nye legemidler

Resistent tuberkulose øker, og pasienter dør i mangel på effektiv antibiotika. Nå samarbeider toppforskere fra hele verden for å finne nye medisiner og bedre behandlingsmetoder.


Øvreberg, Elisabeth, 01.03.2018 12:19   (Sist oppdatert: 07.03.2018 14:24)

Tuberkuloseforskerne Pia Abel zur Wiesch og Fabrizio Clarelli
UiT-forsker Pia Abel zur Wiesch og kollega Fabrizio Clarelli er med i et internasjonalt forskningsprosjekt skal de redde pasienter med resistent tuberkulose. Her er de ii Ardna, finstua tili UiT. Foto: Elisabeth Øvreberg

I dag er tuberkulose en ledende dødsårsak innen infeksjonssykdommer. Antall smittede har aldri vært høyere. Ifølge WHO var det cirka 480 000 nye tilfeller på verdensbasis i 2015. I tillegg øker tilfellene av resistent tuberkulose kraftig, altså den formen for tuberkulose som ikke lenger kan behandles med antibiotika. Dette gjør at det er et skrikende behov for nye, effektive legemidler som kan korte ned behandlingstida og forhindre at pasientene dør.

Derfor har 12 av verdens toppforskere, samt representanter innen de største legemiddelfirmaene, gjestet Tromsø og UiT-forskeren Pia Abel zur Wiesch. Sammen skal de finne nye medisiner og effektive behandlingsmetoder til pasientene som er smittet med resistent tuberkulose.

Les også: Kan du bli smittet av sykdom på fly?

Kun 34 prosent blir friske

Forskere på hundesledetur
Forskerne som besøkte Tromsø fikk også oppleve hundesledetur i Tamokdalen. Foto: Fabrizio Clarelli

– Kun 34 prosent av de som får resistent tuberkulose blir friske, sier Abel zur Wiesch, og forteller at hun og kollegaene er bekymret over denne raskt framvoksende sykdommen, som ikke lar seg behandle med antibiotika.

Ifølge LHL har India, Kina og Russland flest tilfeller i verden, men sykdommen er også blitt et stort problem i tidligere sovjetstater og deler av Øst-Europa.

– Nå finner man mange pasienter med resistent tuberkulose i Murmansk, og det er ikke langt herfra, sier Abel zur Wiesch.

Berømmer samarbeidet

Det har vært tilfeller av resistent tuberkulose også i Norge, men fremdeles er det land med begrenset helsevesen som er mest utsatt. Det er også de svakeste, gjerne de fattige som allerede har HIV og diabetes, som rammes hardest.

Les også: HIV, malaria og tuberkulose blomstrer fortsatt

Forskningsrådgiver ved UiT, Inge Waller Nilsen, berømmer dette internasjonale forskningssamarbeidet.

– Prosjektet viser en utrolig solidaritet. Forskere fra Norge, Spania, Tyskland og USA samarbeid tett med forskere i Sør-Afrika, som er blant de hardt rammede landene, sier Nilsen.

Samarbeidsprosjektet, som heter AnTBiotic, er et Horizon 2020-prosjekt.

– Fremkomsten og spredningen av resistente former for tuberkulose kompliserer forsøket på å kontrollere sykdommen med standardisert behandling. Det vi skal gjøre nå, er å jobbe med nye antibiotika og gjøre kliniske undersøkelser i Sør-Afrika der det er mange pasienter. Vi skal også gi anbefalinger for hvordan man skal bruke medikamenter i kliniske studier, sier Pia Abel zur Wiesch.

Koordinatoren av prosjektet, David Barros fra GSK, forteller at han hørte Abel zur Wiesch presentere sin forskning på en konferanse i San Diego i California i 2015. Han fant hennes kompetanse og innfallsvinkel så fascinerende og nyttig at han umiddelbart bestemte seg for å inngå samarbeid, og nå leder tromsøforskeren en av arbeidspakkene i dette EU-prosjektet.

Les også: Antibiotikaresistens: Pasienter dør av bagateller

Rask fakta om AnTBiotic

UiT-forsker Pia Abel zur Wiesch  kom i 2015 fra Yale University i USA til UiT. Hun er den yngste og eneste kvinnelige gruppeleder i dette store EU-prosjektet.

Koordinatoren av konsortiet, Dr. David Barros fra Spania, er leder for oppdagelse av tuberkuloseprogrammet («TB discovery») i GlaxoSmithKline, et av verdens største legemiddelfirmaer.

Professor Clifton Barry fra USA leder seksjonen for forskning på tuberkulose hos National Institutes of Health og er den mest siterte forskeren på feltet.

Professor Andreas Diacon er CEO i TASK Foundation i Sør-Afrika, en institusjon som er spesialisert innen klinisk og mikrobiologisk forskning på tuberkulose. Nesten alle kliniske studier med nye tuberkulosebehandlinger utføres her, inkludert studiene i dette prosjektet.

Professor Christoph Lange leder det kliniske tuberkulosesenteret i Borstel i Tyskland, som var forhindret  å komme fordi han skulle motta en pris for forskningen sin i Berlin.