Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Skal styrke barneperspektivet sammen

Fylkesmannen, RKBU Nord og NAV samarbeider om å styrke barneperspektivet i NAV Norge. I februar var det oppstart for den nasjonale satsingen for 80 ansatte i NAV Tromsø.


Mariann Schjølberg Karlsen 27.02.2018 09:50   (Sist oppdatert: 06.03.2018 10:55)

Charlotte Reedtz fra RKBU Nord og Eivind Pedersen fra Fylkesmannen i Troms stod på programmet for fagdagen i NAV Tromsø. Foto: Mariann S. Karlsen, RKBU Nord/UiT.

NAV i Tromsø har hatt et tre-årig prosjekt vedrørende brukeres barn og barneperspektiv i NAVs arbeid. For å styrke barneperspektivet har NAV Tromsø utviklet retningslinjer og nye rutiner i tråd med FNs barnekonvensjon.

NAV Tromsø er pilotkontor for en nasjonal satsing i 2018 finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Sjumilsstegets nasjonale koordinator har ansvaret for den nasjonale prosessen, rådgiver Janne Wilhelmsen ved NAV Tromsø skal ha en viktig rolle i arbeidet internt i NAV. 

Charlotte Reedtz ved UiT/RKBU Nord har gjennom mange år ledet flere prosjekter vedrørende Barn som pårørende av psykisk syke og belastede foreldre. Hun har i denne sammenheng undervist studenter i grunn- og videreutdanning, samt drevet med fagutvikling og kompetanseheving på praksisfeltet.

 

Janne Wilhelmsen fra NAV Tromsø introduserer Charlotte Reedtz' foredrag om barn som pårørende. Foto: Mariann S. Karlsen, RKBU Nord/UiT.
Mer om temaet: 


Camilla Lauritzen disputerte i 2014 på temaet Barn som pårørende til psykiske syke foreldre: Implementing interventions in adult mental health services to identify and support children of mentally ill parents. Tromsø, Norge: UiT - Norges Arktiske Universitet 2014 (ISBN 978-82-7589-430-2) 120 s. 
http://munin.uit.no/handle/10037/6729
http://hdl.handle.net/10037/6729

Prosjektbeskrivelse Barn som pårørende: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=349400
Videoforelesning: Når mamma eller pappa er syk: https://www.youtube.com/watch?v=UhipULs5r5U