Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fremtidspris til PhD-stipendiat Marianne Eliassen

PhD-stipendiat Marianne Eliassen mottok Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters fremtidspris for beste abstract og muntlig formidling. Dette skjedde på Norsk Fysioterapeutforbunds fysioterapikongress 12.-14.februar 2018, hvor det var over 1000 deltagere. 


Anne Serine Fottland 26.02.2018 14:17

Tittelen på Mariannes abstract var "Fysioterapipraksis i hverdagsrehabilitering". Studien er en del av phd-prosjektet Hverdagsrehabilitering – fysioterapiveiledning oppgavedeling. Siri Moe er hovedveileder og Nils O. Henriksen er biveileder. Fremtidsprisen er på 10.000,- kr.

 

Vi gratulerer!