Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

BFE viser vei med prosjektet "Fra kollegaveiledning til fagfellevurdering"

Sist uke var en entusiastisk gruppe faglærere fra de tre instituttene ved BFE samlet til to dagers dypdykk i kollegaveiledning og fagfellevurdering på Sommarøy hotell. Fakultetet ønsker å løfte kollegaveiledningen slik at den blir kritisk, konstruktiv og forskningsbasert slik en god review skal være.


Ellen Kathrine Bludd 22.02.2018 12:51   (Sist oppdatert: 23.02.2018 14:54)

Engasjerte undervisere fra BFE på Workshop om kollegaveiledning og fagfellevurdering. Foto: Erling Nordøy


Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi (BFE) ønsker å være et foregangsmiljø i arbeidet med kollegaveiledning ved UiT. Prosjektet «Fra kollegaveiledning til fagfellevurdering – Et felles løft for kvalitetskultur» har som målsetning å etablere og å teste standarder og prosedyrer for fagfellevurdering av undervisning, samt skape kultur for fagfellevurdering av undervisning som en del av et felles løft for kvalitetskultur i høyere utdanning.

Prodekan Monica A. Sundset og Ragnhild Sandvoll fra RESULT ledet workshopen om kollegaveiledning. Foto: Monica A. Sundset

En workshop med dette som tema på Sommarøy sist uke, ble ledet av prodekan for utdanning Monica A. Sundset og prosjektmedarbeider Ragnhild Sandvoll fra Result, med Dr. Torgny Roxå (universitetspedagog og Excellent Teaching Practitioner ved Centre for Engineering Education, Lund University Faculty of Engineering, Sverige) som keynote speaker og mentor.

Peer review av undervisning

Forskere er godt kjent med begrepet og betydningen av «peer review». Det er en sterk tradisjon for referee og fagfellevurdering av prosjektsøknader, faglige presentasjoner og artikler i forbindelse med publisering. Undervisning og utdanninger har imidlertid ikke vært gjenstand for samme kritiske vurderinger og «peer review». Kurs og undervisning evalueres gjennom studentevalueringer og til dels gjennom faglærerevalueringer. Men undervisningsrommet er fortsatt ofte ”privatisert” og  foregår i ”lukkede rom”.

I prosjektet «Fra kollegaveiledning til fagfellevurdering» ønsker BFE å styrke sine undervisere gjennom å løfte «kollegaveiledningen» til en kritisk, konstruktiv og forskningsbasert «fagfellevurdering».

Klara Stensvåg ble inspirert av fagfelle-seminaret. Foto: Trine Holm Larsen

Utveksler erfaringer

- Seminaret var to inspirerende dager for meg. Nyttig også, fordi jeg holder på å lage min egen digitale pedagogiske mappe, forteller Klara Stensvåg fra Norges fiskerihøgskole.

Evaluering av undervisning og arbeidet med dette prosjektet, artikler og presentasjoner på konferanser vil kunne inngå i en pedagogisk mappe - og slik være en viktig byggestein for ansatte som ønsker å jobbe frem en søknad om merittering.

Det er behov for flere arenaer der de ansatte kan diskutere og utvikle egen undervisning, få inspirasjon – påfyll og nye ideer, og få kritisk og konstruktiv tilbakemelding som kan bidra til en bevisstgjøring rundt egen undervisning, sier prodekan for undervisning ved BFE Monica A. Sundset. Dette kan skje både gjennom kollegaveiledning og fagfellevurdering direkte, gjennom forskning på undervisning, og gjennom presentasjon av data på workshops og konferanser. 

- Jeg hadde glede av stimulerende diskusjoner med kollegaer fordi de har ulik erfaring i å utvikle sin undervisning, sier Klara Stensvåg. Hun forteller at hun likte særlig godt de tankevekkende spørsmålene og innspillene fra Torgny Roxå, Lund Universitet i Sverige, hvordan gå fram vitenskapelig når du vil forbedre undervisningen for å nå mål om at studentene skal få et bedre utbytte. Stensvåg mener at vi må anvende vitenskapelige metoder og huske å dokumentere hele denne prosessen og utfallet.

- Mange universitet har jobbet lenge og systematisk med dette, og vi kan dra nytte av deres publiserte pedagogiske erfaringer. Vi må heldigvis ikke finne opp hjulet på ny, sier Stensvåg.

Konkurranse og stipend

Kollegaveiledning og fagfellevurdering løftes frem som et viktig tiltak i Stortingsmelding 16 (2017): Kultur for kvalitet i høyere utdanning, og står sentralt i kriteriene for pedagogisk merittering ved UiT Norges Arktiske Universitet. Kollegaveiledning er også en klar ambisjon i BFE sin strategi 2014-2017.

BFE gjennomførte derfor i samarbeid med Marit Allern fra Result høsten 2016, en pilot på kollegaveiledning, og fortsetter dette prosjektet som en del av forskningsprosjektet SLUSEN ”Innovasjon for god undervisningskvalitet i høyere utdanning – Studieledelse, læring og undervisning i endring” ved Result. Deltagerne får gjennom dette prosjektet anledning og tid til å presentere erfaringer og resultater – både skriftlig og muntlig.

Kollegaveiledningsprosjektet har fått støtte fra Strategisk utdanningsutvalg og utlyste før jul en intern konkuranse ved BFE med tildeling av skrivestipender. Vinnerne av skrivestipendene, professor Petter Holm (NFH); professor Erling S Nordøy (AMB), førsteamanuensis Gro Alteren (HHT) og professor Jahn Petter Johansen (NFH), holdt foredrag og presenterte sine prosjekter på workshopen denne uken. 

 

Bevisstgjøring og kvalitet

Professor Erling Nordøy Foto: xxx

- Dette møtet var en unik sjanse til å belyse og diskutere mellom kolleger ulike utfordringer man kan ha som underviser, forteller Erling Nordøy fra Institutt for arktisk og marin biologi. - Man blir gjort oppmerksom og bevisstgjort på ulike metoder som kan benyttes i egen undervisning, samt hvordan man gjennom ulike metoder for kollega/fagfelle-vurdering kan forbedre egen undervisning, sier Nordøy.

Han forteller at det var svært interessant å få en teoretisk vinkling på ulike prosesser i selve undervisningen, i ulike faglige grupperinger som jobber med undervisning og hvordan prosesser for implementering av bedre undervisning kan foregå.

Kulturbygging

- Prosjektet er viktig fordi det øker kompetansen hos den enkelte underviser, sier prodekan for utdanning Monica A. Sundset.

- Det bidrar til å bygge kultur for kollegaveiledning og fagfellevurdering som viktige verktøy for å øke kvaliteten på undervisningen som blir gitt. Dette skjer ut fra et bevist ståsted og en vitenskapelig tilnærming til undervisningsarbeidet og forankring av arbeidet i forskning og teori om undervisning og læring, sier prodekanen.

 

Les også: Her er de beste underviserne ved UiT