Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nye studieplaner Informatikk, sivilingeniør - master og Informatikk - bachelor - gjelder fra og med kull 2018


Jan Fuglesteg 21.02.2018 14:28   (Sist oppdatert: 23.02.2018 10:46)

Fra høsten 2018 så vil Informatikk, sivilingeniør - master bestå av to studieretninger; Datamaskinsystemer og Helseteknologi. Sistnevnte studieretning er et helt nytt studietilbud som også er unikt i nasjonal sammenheng. Studieretning Datamaskinsystemer er videreføring av dagens studieprogram med flere endringer, samt at den fra høsten 2018 formaliseres i en studieretning. Det er også gjort justeringer for Bachelor - informatikk fra og med høsten 2018. 

Informatikk, sivilingeniør - master

De to formelle studieretningene vil ha hver sin søknadskode i Samordna opptak. I forhold til studieplan gjeldende fra 2017 og tidligere kull er det gjort flere endringer. De viktigste er at det i begge studieretninger blir krav om at studentene må ta MAT-1001 Kalkulus 1 og STA-1001 Statistikk og sannsynlighet (brukerkursene er ikke lengre godkjent), innføring av FYS-0100 Generell fyskk eller FYS-0001 Brukerkurs i fysikk samt at INF-2301 erstattes med to emner, INF-2300 Computer communication og INF-2310 Computer security og flyttes til hhv 5. og 6. semester. Det er også gjort andre endringer som er gjort for for å tilfredsstille vilkår for bruk av den beskyttede tittelen sivilingeniør som tilleggsbetegnelse på vitnemål.

Studieplantabell Datamaskinsystemer, høst 2018

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
eller
Godkjent valgfag / ingeniørfag
4. sem (vår)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
5. sem (høst)
INF-2300 Computer communication
6. sem (vår)
INF-2310 Computer security
7. sem (høst)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
8. sem (vår)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
9. sem (høst)
Spesialisering i informatikk (10 pluss 10 eller 20 stp)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
10. sem (vår)


Studieplantabell Helseteknologi kull 2018 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
HEL-1000 Grunnleggende helse- og helsetjenestekunnskap
3. sem (høst)
eller
4. sem (vår)
5. sem (høst)
INF-2300 Computer communication
6. sem (vår)
INF-2310 Computer security
7. sem (høst)
INF-3770 Computer Science in Health Technology
8. sem (vår)
Godkjent valgfag
INF-3780 Computer Science Clinic – Physical and Virtual Environments
9. sem (høst)
Spesialisering (10 pluss 10 eller 20 stp)
Godkjent valgfag
10. sem (vår)
INF-3971 Master's Thesis in Health Technology


Konsekvenser for tidligere kull

Endringene får ikke konsekvenser for studenter som ble tatt opp til sivilingeniørstudiet høsten 2017 eller tidligere, de følger sin opprinnelige studieplan og kravene til denne (se studieplantabell under). Undervisning i INF-2301 gis siste gang høsten 2018 og legges deretter ned. Det vil muligens bli gitt en siste eksamen (kun eksamen, ikke undervisning) i emnet etter nedleggelse. Studenter som ikke har fått på plass INF-2301 til da må ta emnene INF-2300 og INF-2310. 

Studieplantabell 5-årig master høst 2017 og tidligere

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Godkjent valgfag
4. sem (vår)
Godkjent valgfag
5. sem (høst)
Godkjent valgfag
6. sem (vår)
Godkjent valgfag
7. sem (høst)
Godkjent valgfag
8. sem (vår)
Godkjent valgfag 
9. sem (høst)
Spesialisering i informatikk (10 pluss 10 eller 20 stp)
Godkjent valgfag 
10. sem (vår)


Bachelor - informatikk

Studiet vil fra høsten 2018 innebære følgende endringer: INF-2301 erstattes med to emner, INF-2300 Computer communication og INF-2310 Computer og flyttes til hhv 5. og 6. semester. Det er en fordel at samme emne stort sett tas av studenter med same faglige bakgrunn og det vil kunne danne kullfølelse på tvers av studieprogrammene. I tillegg flyttes FIL-0700 fra 6. til 3. semester.

Studieplantabell Informatikk - bachelor høst 2018

mester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
eller
2. sem (vår)
eller
3. sem (høst)
Valgfritt emne
4. sem (vår)
Valgfritt emne
5. sem (høst)
INF-2300 Computer communication
6. sem (vår)
Valgfritt emne
INF-2310 Computer security

Konsekvenser for tidligere kull
Endringene får ikke konsekvenser for studenter som ble tatt opp til bachelorstudiet høsten 2017 eller tidligere, de følger sin opprinnelige studieplan og kravene til denne. Undervisning i INF-2301 gis siste gang høsten 2018 og legges deretter ned. Det vil muligens bli gitt en siste eksamen (kun eksamen, ikke undervisning) i emnet etter nedleggelse. Studenter som ikke har fått på plass INF-2301 til da må ta emnene INF-2300 og INF-2310.

Studieplantabell Informatikk - bachelor høst 2017 og tidligere

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Valgfag
4. sem (vår)
Valgfag
5. sem (høst)
Valgfag
6. sem (vår)
Valgfag


Søke opptak fra bachelor informatikk til studieretninger i 5-årig master informatikk

De senere årene har flere bachelorstudenter i informatikk, og som dekker opptakskravet, søkt opptak til 5-årig integrert masterstudium i informatikk via Samordna opptak. Om de har fått tildelt studieplass i konkurransen med andre søkere så har de fått innpasset emnene de har tatt på bachelorstudiet inn i det 5-årige informatikkstudiet og blitt plassert på et tidligere kull.

Siden de to programmene fra høst 2017 og tidligere har vært like med hensyn til obligatoriske emner de 6 første semesterene har dette medført at studentene ikke har tapt tid på å søke opptak til det 5-årige studiet. Med riktige valgfag har de fått innpasset alle emner de tok på bachelorstudiet i informatikk og plassert på et tidligere kull.

Bachelorstudenter (og andre) som søker opptak til det 5-årige masterstudiet i informatikk til høsten 2018 må søke opptak til en av studieretningene; Datamaskinsystemer og Helseteknologi.  

Opptakskontoret ved Avdeling for utdanning (UTA) er kontaktet for å få en avklaring på hva som skjer når bachelorstudenter (og andre) fra tidligere kull nå søker opptak til en av studieretningene på det 5-årige masterstudiet. Konklusjonen fra UTA er at når en (bachelor)student søker og får opptak til en av de nye studieretningene fra høsten 2018 (med nye emner og innhold) vil det ikke være mulig å innplassere de i tidligere kull, ettersom det ikke eksisterer tidligere kull på studieretningene. 

Studenter som søker opptak og som får tilbud om plass på de nye studieretningene kan få emner de allerede har tatt innpasset i den grad det dekker kravene til studieretningene. Men de må følge studieplanen for de nye studieretningene. I disse studieretningene så er det blant annet krav om MAT-1001, STA-1001, FYS-0100/FYS-0001, INF-2300 og INF-2310 samt noen flere krav som er ulikt i fra dagens versjon av det 5-årige studiet. Bachelorstudenter som har tatt MAT-0001, STA-0001 og INF-2301 får ikke innpasset disse i de nye retningene. Alt i alt innebærer dette at studentene må belage seg på at de må bruke lengre tid på å bli ferdig med studiet enn det som har vært tilfelle tidligere. Blant annet tilbys ikke emnmene INF-2300 og INF-2310 før hhv høst 2020 og vår 2021. 

Det er tidligere i år formidlet til bachelorstudenter i informatikk som har planer om å søke seg inn på en av studieretningene på 5-årig master informatikk at de ville bli kullplassert på et tidligere kull og følge studieplanen for dette kullet. Dette var før en fikk konklusjonen ved UTA. Dette er det ikke anledning til å gjøre. 

Om studenter har spørsmål om dette så kan de kontakte Jan Fuglesteg.