Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter

Mandag 4. juni 2018 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2017/-18 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske universitet.


Jan Fuglesteg 17.01.2018 08:29

Før seremonien skal kandidatene fotograferes i et fellesbilde. Kandidatene møter opp kl. 11:00 ved Solhallen utenfor Auditorium 1 i Teorifagbygget. Etter fotografering bes kandidatene møte opp utenfor auditoriet kl 11:45 for oppstilling til inngangsprosesjon.

Seremonien starter kl 12:00 i Auditorium 1 (TEO-H1 1.820-AUD1) på Teorifagbygget, etterfulgt av en enkel lunsj for kandidatene med følge kl 13:00. Lunsjen serveres i Teorifagskafeen.

NB! Lunsjen er kun for påmeldte, men seremonien er åpen for alle interesserte.

Tentativt program
11:00 Fotografering av kandidatene (fellesbilde)
11:45 Oppstilling til inngangsprosesjon
12:00 Avslutningsseremoni i Auditorium 1, Teorifagbygget 
- Prosesjon
- Musikalsk innslag
- Ønske velkommen
- Taler ved rektorat / dekanat
- Overrekkelse av gaver til kandidatene
- Musikalsk innslag
- Studenttale
- Overrekkelse av pris for beste masterkandidat ved NT-fakultetet i 2016
- Studentenes undervisningspris
- Avslutning
- Musikalsk innslag
13:00 Lunsj (kun for påmelde som har fått invitasjon)

Videoinnslag fra avslutningsseremonien 2015 kan sees på Youtube eller ved å trykke på bildet under.