Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Millionbeløp til IKT-forskningsprosjektet Distributed Arctic Observatory (DAO)

Det tverrfaglige forskningsprosjektet Distributed Arctic Observatory (DAO), som Institutt for Informatikk er med i, kom gjennom nåløyet til Forskningsrådet og var en av 13 som fikk tildelt midler i konkurranse med 100 søknader fra hele Norge!


Hauglann, Maria Wulff, 03.01.2018 19:25   (Sist oppdatert: 04.01.2018 11:56)

200 millioner kroner deles på 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor "Data og tjenester overalt" og kommer fra Forskningsrådets IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS) program. De totalt 100 søknadene ble evaluert av et internasjonalt ekspertpanel, som til slutt gav midlene til de prosjektene med de beste ideene, best vitenskapelig kvalitet, størst potensiale for verdiskaping og høyest gjennomføringsevne.

Distributed Arctic Observatory (DAO)

DAO er et "Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra". Det er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Institutt for Informatikk og Institutt for Arktisk Marin Biologi ved UiT Norges Arktiske Universitet, og KOAT - Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktiske Tundra med forskere fra UiT Norges Arktiske Universitet og Framsenteret opprettet på oppdrag fra den norske regjering.

Prosjektet går ut på å automatisere, effektivisere og bedre datainnsamling og dataanalyse av info og målinger (som bilder, video og temperatur) av den arktiske tundraen og dens dyrearter under ekstreme værforhold og klimaendringer.

Observasjoner, rapportering og lagring av data av arktisk tundra må automatiseres

Observasjoner, rapportering og lagring av data av den arktiske tundraen må automatiseres for å kunne bedre forutsi klimaendringer og hva som vil skje med planter og dyr

Den arktiske tundra er det området på jorden hvor planter og dyr er mest påvirket av klimaendringer. For å forutsi hva som vil skje trenges det mange flere observasjoner av tundraen enn hva man har i dag. Manuelle observasjoner av den arktiske tundraen har til nå vært det mest vanlige, men dette gir for få observasjoner i fjerne og krevende arktiske omgivelser. Derfor må observasjoner, rapportering og lagring av data automatiseres.

I DAO-prosjektet forskes det på hvordan man kan bygge et observasjonssystem som omfatter mange små og kraftige datamaskiner/ observasjonsenheter med sensorer som skal kunne fordeles utover tundraen. Disse kan innhente ulik data, som for eksempel ta bilder av planter og dyr og måle temperatur og andre forhold av interesse. Disse små datamaskinene kan programmeres til å gjøre mange ulike ting etter behov.

Foto fra viltkamera

Observasjonsenhetene er fysisk utilgjengelige i lange perioder og må være veldig nøysomme med bruk av energi. De må kunne reparere seg selv når det går galt med programvaren, og de må kunne rapportere observasjonsdata og hvordan de selv har det til forskere som sitter langt borte. De må også kunne ta imot ordrer og ny programvare fra forskere samtidig som de beskytter seg mot skadelig programvare.

Når observasjonsenhetene har innhentet data (bilder, video, temperatur osv), vil de kommunisere med andre deler av systemet som kjører på kraftigere datamaskiner som står andre steder. Disse tar vare på datamengdene og gjør de tilgjengelige over Internet til forskere og publikum som så kan utforske dem gjennom datamaskinbaserte analyser og visualiseringer.

DAO-prosjektet ledes av profssor i Informatikk Otto Anshus, og skal pågå til juni 2022. Tre av forskningsgruppene ved IFI er med i prosjektet: