Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kvellomalen evaluert

Den mest brukte undersøkelsesmalen i barnevernssaker i norske kommuner er nå evaluert og sammenliknet med nasjonale standarder i Sverige og Danmark.


Mariann Schjølberg Karlsen 21.12.2017 09:41   (Sist oppdatert: 21.12.2017 13:32)

I Norge er det ingen nasjonal standard, men Kvellomalen er den mest brukte i undersøkelsesarbeid i barnevernet. I 58 prosent av barnevernssakene er det Kvellomalen som benyttes. Prosjektet Barnevernets undersøkelsesarbeid  har evaluert malen på oppdrag fra Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir).

Kvellomalen har likhetstrekk med svenske BBIC (Barns behov i centrum) og danske ICS (Integrated Childrens's Systems) blant annet det teoretiske grunnlaget. Samtidig viser rapporten at Kvellomalen har behov for en tydeligere struktur for implementering og oppfølging.

 

Les mer om rapporten her

Les rapporten

Se videopresentasjon av rapporten

Les mer om prosjektet Barnevernets undersøkelsesarbeid