Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny professor ved RKBU Nord

Roman Koposov går det nye året i møte som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) UiT Norges arktiske universitet.


Mariann Schjølberg Karlsen 21.12.2017 08:53   (Sist oppdatert: 29.12.2017 08:17)

Instituttleder Per-Håkan Brøndbo gratulerer nybakt professor Roman Koposov Foto: Mariann S. Karlsen, RKBU Nord.

Etter 12 år på RKBU Nord, 53 vitenskapelige publikasjoner og én forskningstermin kan Koposov titulere seg med professor. Søknaden om opprykk til professor er vurdert og for noen uker siden kom den endelige godkjenningen der Koposov ble funnet kompetent. I vurderingen trakk komiteen fram omfanget og bredden av publiseringer, at han er en aktiv forsker og veileder, samt hans bredde i metodekunnskap.

-Veldig hyggelig å få godkjent søknaden, sier den nybakte professoren.

 

Fra Arkhangelsk
Koposov tilhører forskergruppen for Forebyggende tiltak under ledelse av professor Monica Martinussen. Koposov har ungdom, alkohol og psykisk helse som sine hovedforskningsområder. Han er utdannet barnelege og fikk spesialistkompetanse som psykiater i 2001 i Arkhangelsk. I 2005 tok han doktorgrad i Arkhangelsk og i 2006 tok han norsk doktorgrad i psykologi ved UiT.
-Jeg begynte min forskningskarriere i Umeå og har etterpå jobbet som gjesteforsker på IPS (Institutt for psykologi) ved UiT da jeg så stillingsutlysningen på RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) i 2004, sier Koposov. (RBUP fusjonerte med Barnevernets utviklingssenter (BUS) i 2011 og ble da RKBU Nord som utgjør dagens senter)

I 2005 fikk han jobben og flyttet da til Tromsø med familien. I 2011 ble Koposov førsteamanuensis. I løpet av årene i Tromsø har Koposov i tillegg til forskningen, ledet prosjekter, veiledet og undervist. Ett av prosjektene han har ledet er W8 (Wait). En effektevaluering av intervensjonen den alkoholforebyggende intervensjonen «Unge og Rus».

Språket
Koposov føler seg nå godt etablert i Tromsø. Han har lært seg norsk, noe han i starten syntes var vanskelig, men som han er svært takknemlig for i dag.
-Jeg fikk beskjed om å bare snakke bare norsk da jeg begynte på RBUP og det har vært veldig viktig i utviklingsprosessen min. Blant annet gikk jeg på sommerspråkskole i Oslo. Det har vært en veldig viktig del av opplæringen.

Koposov trives svært godt både faglig og ellers på arbeidsplassen.
-Jeg føler tilhørighet sammen med de jeg jobber med, har gode kolleger, ledelse og samarbeidspartnere, sier Koposov.

Full fart
De første tiden som professor har ikke vært spesielt annerledes, men kollegene kan merke at Koposov har enda mer fart gjennom gangen enn før.
-Jeg merker at det blir flere oppgaver, men jeg satser på at jeg fortsatt får tid til å publisere og skrive artikler, smiler Koposov.

Professor Koposov har planene klare for videre forskning. Akkurat nå er det to nye prosjekter som tar en del tiden hans. Blant annet prosjektet IDDEAS (Individualized Digital DEcision Assist System for the diagnosis and management of mental and behaviour disorders in children and adolescent). Et prosjekt som er finansiert av NFR og som ledes av RKBU Midt-Norge. Formålet er å utvikle effektive modeller for tjenestene som utfører behandling av barn og unge innen psykiske helsefeltet. Koposov skal lede arbeidspakken om spredning og kommunikasjon.

I et annet nytt prosjekter formålet å undersøke fysiologiske, psykologiske, mellommenneskelige og kulturelle faktorer som fremmer og utvikler prestasjoner hos kvinnelige fotballspillere, et prosjekt hvor Koposov skal lede arbeidspakken om psykisk helse.