Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Skal avsløre villaksens liv i havet

Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet.


Jan Arne Stokmo/Ellen Kathrine Bludd 15.12.2017 10:55   (Sist oppdatert: 15.12.2017 11:45)

Forskere fra UiT, Havforksningsinstituttet og NINA skal finne ut mer om hva som påvirker laksens vekst og overlevelse i havet. Foto: Audun Rikardsen

Norske elver har noen av verdens viktigste gyteområder for laks (Salmo salar). Gjennom omfattende forskning vet vi mye om laksens liv på gyte- og oppvekstområdene i elvene og om hvordan den påvirkes i kystsonen, men mindre om hva som påvirker laksens vekst og overlevelse i havet.

Samarbeid

Nå skal forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, UNI Research AS og Rådgivende Biologer AS, i tillegg til en rekke internasjonale partnere, finne ut mer om hva villaksen gjør i havet og hva den utsettes for.

Prosjektet er tildelt 21 millioner kroner av Forskningsrådet. Prosjektpartnerne stiller også med egne midler, og totalbudsjettet er på over 36 millioner kroner.

Forener ulik kompetanse

– Alle prosjektpartnerne er gode på hvert sitt felt. I prosjektet forener vi metoder, data og infrastruktur for å øke forståelsen av hva som påvirker villaksens vekst og overlevelse i havet, sier Eva Thorstad i NINA som er prosjektleder.

– Havforskningsinstituttet kobler på vår kompetanse på oseanografi og dynamikk i havøkosystemer, og ekspertise på plankton og de store pelagiske fiskebestandene i havet, forteller Vidar Wennevik i HI.

– Vi ser fram til å utnytte ny spennende merketeknologi til å avsløre laksens vandringer, sier Audun Rikardsen ved UiT.

Prosjektet heter Atlantic Salmon at Sea - factors affecting their growth and survival (SeaSalar).

Ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet ble prosjektsøknaden evaluert av fire eksterne eksperter og vurdert til å være særdeles sterkt og ha et stort potensial for å bringe fram ny og viktig kunnskap.

Les også: Altalaksen lengter hjem fra havet

Kontaktpersoner:

Eva B. Thorstad, NINA E-post: eva.thorstad@nina.no  Telefon: 91661130 

Vidar Wennevik, Havforskningsinstituttet E-post: vidar.wennevik@hi.no, Telefon: 906 62 394 

Audun Rikardsen UiT Norges arktiske universitet E-post audun.rikardsen@uit.no Telefon: 92443354