Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

– Studentene er en viktig ressurs dersom det smeller!

Nyhetsbildet preges av terror og ulykker, men hvis det virkelig smeller her hos oss, kan man overlate skadde personer til studentene på universitetet?


Øvreberg, Elisabeth, 14.12.2017 09:40   (Sist oppdatert: 14.12.2017 10:29)

Studentene redder liv
Studenter med helsefagelig bakgrunn kan brukes når katastrofen skjer, konkluderer professor Mads Gilbert. Da Katastrofeøvelsen til UNN og UiT ble gjennoført, tok studentene seg godt av de skadde som ble sendt til campus. Foto: Sondre Vestermo

28.april 2017: Det smeller midt i Tromsø sentrum. Over 100 personer er skadet, noen døende – det er totalt kaos.

Den årlige katastrofeøvelse til UiT og UNN er i full gang. Ambulanse, politi og sivilforsvaret iler til. Men for første gang sendes ikke alle de involverte pasientene direkte til akuttmottaket på UNN. Flere busser frakter de som ikke er kritisk skadet til Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, et bygg som er stappfullt av studenter med medisinsk kompetanse og førstehjelpskunnskaper.

– Øvelsen vår viser at studentene på medisin- og helsefag er viktige ressurser som kan brukes dersom det smeller, sier klinikkoverlege og professor, Mads Gilbert, som også er leder av katastrofeøvelsen til UNN og UiT.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Akuttmottaket på UNN
På akuttmottaket til UNN ble det hektisk da de kritisk skadde ankom i hopetall. Hadde ikke medisinstudentene tatt imot pasienter på campus kunne liv gått tapt, konkluderte UNN-legene etter øvelsen Foto: Sondre Vestermo

Studentressursen må inn i katastrofeplanene

Den nye strategien ved å sende de som ikke er kritisk skadd direkte til studentene på Helsefak fungerer over all forventning. Så flinke er studentene med å ta hånd om pasientene, at en erfaren akuttlege blir rørt.

– Man blir stolt over å se den kompetansen og omsorgen studentene besitter, sier han i vrimlearealet som har blitt forvandlet til et feltlasarett. Cirka 70 skadde personer ble sendt rett i hendene på uforberedte studenter, der de ble trygt og kyndig ivaretatt. De kritisk skadde, som trengte umiddelbar legebehandling/kirurgi, ble sendt til akuttmottaket til UNN. 

Da øvelsen var over var ikke UNN-legene i tvil: Hadde alle pasientene i denne store øvelsen blitt sendt direkte til dem, så hadde det blitt totalt kaos.

– Liv kunne gått tapt, var konklusjonen.

– Øvelsen vår viser nye måter vi kan organisere og jobbe på under slike kriser. Nå forstår UNN at de kan få hjelp av universitetet. Studentene er en formidabel reservekapasitet som alle store byer med universitet har tilgang til, så dette må inn i katastrofeplanene, fastslår Gilbert.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Samlingsplass for skadde
Cirka 70 skadde pasienter ble sendt rett til studentene på Det helsevitenskapelige fakultet. Der ble de tatt godt vare på. De som ble dårligere ble flyttet over til akuttmottaket til UNN. Foto: Sondre Vestermo

Må terpes på

UiT er ett av få universitet som har en så stor katastrofeøvelse årlig, og årets suksess gjør så man også i fremtidige øvelser vil benytte seg av studentene på Helsefak.

– Vi som utdanningsinstitusjon er opptatt av å lære studentene innen alle helsefag å samarbeide på tvers av profesjoner, og dette er en glimrende trening på nettopp dette. I år var det flest legestudenter som deltok på øvelsen, men vi tror at når øvelsen blir mer kjent, så vil også de andre helsefagene bidra. Det er målet, sier Nanna Hauksdottir, som var med i planleggingen av øvelsen.

– Noe av det som er mest imponerende, er at studentene selv klarte å organisere samleplass for lettere skadde, etter prinsippene som de hadde lært i den forutgående katastrofeuka, sier professor Knut Fredriksen, som også er en av de som står bak øvelsen.

Katastrofeøvelsen fikk Utdannelsesprisen

Så bra er Katastrofeøvelsen til UiT og UNN at den i år ble hedret med UNN sin Utdanningspris.

Den har ligget fast på timeplanen hvert eneste år og sikret kvalifisert og nyttig trening for både ansatte ved UNN og studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Direktør Tor Ingebrigtsen trakk frem følgende begrunnelse:

– Katastrofeøvelsene har vært en viktig lærearena for UNN sine ansatte. Gjennom den får man kjenne på stressmestring og teamsamarbeid. I tillegg øves det på viktig samhandling med øvrige nødetater, fortalte Ingebrigtsen.

Les også: Jeg drepte en simulert pasient to ganger på ti minutter