Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tidligere direktør fra Sjømatrådet til Fiskerihøgskolen

Fra omdømmebygging av norsk sjømat i inn- og utland, er Terje Martinussen nå tilsatt som ny instituttleder ved Norges fiskerihøgskole.


Ellen Kathrine Bludd 06.12.2017 10:51   (Sist oppdatert: 06.12.2017 14:17)

Terje Martinussen Foto: Marius Fiskum/Norges sjømatråd

Nytilsatt instituttleder ved Norges fiskerihøgskole (NFH), Terje Martinussen, var administrerende direktør i Norges sjømatråd fra 2006 til 2016. Ettersom stillingen var en åremålsstilling, så var hans tid som direktør nå over. Det falt dermed naturlig å søke på instituttlederstillingen. Han kommer nå fra senior rådgiverstilling ved samme organisasjon.

Norges fiskerihøgskole er et ledende institutt for forskning og utdanning i marin sektor. Jeg ser fram til å være med på å videreutvikle instituttet, til gagns for sjømatnasjonen Norge, sier Terje Martinussen.

Norges fiskerihøgskole får ny instituttleder ved årsskiftet. 
Omdømmebygging

I direktørstillingen var Terje Martinussen ansvarlig for Sjømatrådets totale virksomhet, markedsutvikling, beredskap og markedsadgang.

Avtroppende instituttleder ved Fiskerihøgskolen og nytilsatt dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) Kathrine Tveiterås forteller at de er stolte og glade for å få Terje som instituttleder ved Norges fiskerihøgskole. 

- Han har lang og spennende erfaring med å lede ulike marine kunnskapsmiljøer, og ikke minst glød for vårt samfunnsoppdrag, sier Tveiterås. 

I løpet av tiårsperioden som direktør ved Sjømatrådet har han blant annet bidratt til omdømmebygging for norsk sjømat i 12 land, også med et økt fokus på Norge som marked. Han har også selv jobbet som såkalt fiskeriutsending for Norges sjømatråd i Tyskland fra 2003-2006, der han hadde ansvar for markedsføring av norsk sjømat i Tyskland, Nederland og Polen. 

Les også: Fargerik fisk til fargerikt kjøkken 

Kommer hjem

- Jeg gleder meg til å komme tilbake til instituttet hvor jeg studerte til fiskerikandidat og senere arbeidet på prosjekt under ledelse av professor Abraham Hallenstvedt, sier Martinussen. 

Den nye instituttlederen ved UiT har også vært direktør i Fiskerinæringens landforening, jobbet med forskning ved Fiskeriforskning og jobbet for NORAD i India.

Martinussen har også jobbet en kort periode som fisker etter både torsk og sei, i sine yngre dager.

- Vi hadde 6 gode søkere til stillingen, men Martinussen var en veldig, veldig god kandidat, forteller direktør ved BFE-fakultetet Terje Aspen. Norges fiskerihøgskole får nå en leder med bred erfaring og meget solid kunnskapsgrunnlag.