Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tilbyr BA med livsfilosofi og jobbpraksis

Nå kan du studere filosofi, arkeologi eller russlandsstudier og samtidig få nyttig jobbpraksis.


Stig Brøndbo 05.12.2017 18:50   (Sist oppdatert: 03.01.2018 10:48)

– Det nye studieprogrammet knytter tettere bånd til arbeidslivet og har fått et aktuelt og spennende innhold som tar utgangspunkt i hverdagen vår, sier førsteamanuensis i filosofi, Heine Holmen. Foto: Stig Brøndbo
– Studentene på arkeologi får være med på hele prosessen fra utgraving til utstilling og formidling, sier Charlotte Damm, professor i arkeologi. Foto: Stig Brøndbo
– Vi har fått på plass enda flere spennende utvekslingsavtaler med universiteter i Russland, avtaler som gjør at studentene blir språkbadet mens de lærer fag, sier Kari Aga Myklebost, Barents chair-professor i historie. Foto: Stig Brøndbo
– Jeg er imponert over jobben som er gjort med BA-programmene og liker spesielt at de har blitt mer dagsaktuelle, praktiske og arbeidslivsrettet, sier prorektor for utdanning, Wenche Jakobsen. Foto: Randi Solhaug

De nye bachelorprogrammene ved UiT knytter tettere bånd til arbeidslivet.
– Målet vårt er at praksisen skal få studentene til å oppdage alle mulighetene filosofistudiet gir. Samtidig vil jobbpraksis gjøre bedrifter og organisasjoner mer oppmerksom på den anvendelige kompetansen studentene våre har, sier Heine Holmen, førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førsemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet.

Livets filosofi
Det var før jul i fjor at universitetsstyret ved UiT bestilte nye studieplaner for BA-programmene i filosofi, arkeologi og russlandsstudier. Årsaken var at de mente rekrutteringen hadde vært for dårlig og frafallet for stort gjennom mange år.
– For oss var det veldig bra å få denne muligheten til å bygge opp en helt ny bachelor. Det nye studieprogrammet har fått et aktuelt og spennende innhold som tar utgangspunkt i hverdagen vår, sier Holmen. Miljøfilosofi, politisk filosofi, livsfilosofi og mat-etikk blir en del av temaene studentene møter, og alle vil få tilbud om en faglig mentor ved instituttet.
– Vi har også sørget for en mer naturlig, faglig progresjon i bacheloren, en rød tråd fra start til mål, sier Holmen.
Moskva
Også russlandstudier har prioritert jobbpraksis i den nye studieplanen.
– En del av bacheloren blir praksis i bedrifter hvor studentene skal få brukt sin russiskkompetanse. I tillegg har vi fått på plass enda flere spennende utvekslingsavtaler med universiteter i Russland, avtaler som gjør at studentene blir språkbadet mens de lærer fag. Studenter som ønsker det kan bo og studere i Moskva i seks måneder, sier Kari Aga Myklebost, Barents chair-professor i historie ved UiT.
Dagens Russland
Russlandsstudier har hele tiden hatt et nordområdefokus, men i den nye bacheloren vil dette bli enda tydeligere.
– Og vi vil ha mer fokus på Russland og russisk politikk i dag, sier Myklebost. I løpet av nyåret vil UiT ansette en egen statsviter som har Russland som sitt spesialfelt.
– Det vil komplettere fagkompetansen vi har fra før innen språk, kultur, historie og litteratur, sier Myklebost.

3D-arkeologi
Den nye bacheloren i arkeologi vil gi studentene en mer praktisk utdanning med studentaktive læringsmetoder og enda flere valgmuligheter enn tidligere.
– Ny teknologi gir mange nye og spennende muligheter i faget. Vi jobber med droner og 3D-teknologi, har investert i 3D-skanner og annet nytt utstyr og oppgradert laboratoriene våre. Studentene får være med på hele prosessen fra utgraving til utstilling og formidling på museum, sier Charlotte Damm, professor i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT.

Får seg jobb
I revisjonen av programmet har fagmiljøet også lagt vekt på at arkeologer finner seg jobber i et allsidig jobbmarked.
– Mange jobber med formidling og forvaltning og den nye bacheloren legger for eksempel til rette for studenter som ønsker å bli gode på det gjennom jobbpraksis og et enda tettere samarbeid med Vikingmuseet på Borg i Lofoten, sier Damm. Hun gleder seg til å ønske nye studenter velkommen til den nye bacheloren i arkeologi fra høsten 2018.

Fornøyd rektor
Prorektor Wenche Jakobsen er svært fornøyd med de nye studieplanene til bachelorprogrammene. Hun leder strategisk utdanningsutvalg som høsten 2016 hadde en gjennomgang av alle bachelorprogrammene ved UiT.
– Jeg er imponert over jobben som er gjort med BA-programmene og liker spesielt at de har blitt mer dagsaktuelle, praktiske og arbeidslivsrettet. Fagmiljøene har gjort en veldig god jobb, sier Jakobsen.