Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sveen disputerte

Svein-Erik Sveen disputerte fredag 1. desember ved UiT i Narvik.


Espen Viklem Eidum 04.12.2017 12:43   (Sist oppdatert: 04.12.2017 12:44)

Svein Erik Sveen (i midten) flankert av professor og instituttleder Bjørn Reidar Sørensen (tv) og bedømmelseskomiteen ved professor emeritus Jan M Øverli, NTNU, prosjektleder Anne-Lise Berggren, Geofrost AS, Norge samt professor Sven Knutsson, Luleå tekniske universitet, Sverige. 

Svein-Erik Sveen hadde til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for energi- og prosessteknikk, innlevert avhandling med tittel: «Artificial Thawing of Seasonally Frozen Ground: Performance Characteristics of Hydronic Based Thawing».

Til å bedømme avhandlingen var oppnevnt:
Professor Sven Knutsson, Luleå tekniska universitet, Sverige
Prosjektleder Anne-Lise Berggren, Geofrost AS, Norge
Professor emeritus Jan M. Øverli, NTNU

Professor emeritus Jan M. Øverli ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

Prøveforelesningen ble holdt samme sted over tema:
«Moisture exposure and moisture damages on buildings under artic conditions».
Svein Erik Sveen er ansatt ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) ved UiT i Narvik.
Arbeidet er utført ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Bjørn Reidar Sørensen, Universitetet i Tromsø. Medveiledere har vært professor Trygve Mange Eikevik, Institutt for energi- og prosessteknikk og førsteamanuensis Hung Thanh Nguyen, UiT.