Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

To nye dekanar ved UiT

Thrina Loennechen er tilsett som dekan ved Det helsevitskapelege fakultet, og Lena Bendiksen er tilsett som dekan ved Det juridiske fakultet.


Randi Merete Solhaug 30.11.2017 15:56   (Sist oppdatert: 21.12.2017 15:35)

Thrina Loennechen Foto: UiT

Det vart avgjort på universitetsstyremøtet i dag, 30. november.

Thrina Loennechen er i dag instituttleiar ved Institutt for farmasi ved UiT.

Lena Bendiksen er i dag professor ved Det juridiske fakultet. Ho var einaste søkjar til stillinga.

Som følgje av at UiT sitt styre i juni vedtok å redusere talet på fakultet frå åtte til seks, vart det tidlegare i haust kunngjort seks dekanstillingar.

På universitetsstyremøtet i oktober i år vart dei fire fyrste dekanane tilsett. Bjørn Solvang skal leiga Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi (IVT-fak), Sonni Olsen skal leie Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL-fak), Kathrine Tveiterås skal leie Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) og Arne Smalås skal leie Fakultet for naturvitskap og teknologi (NT-fak).

Lena Bendiksen Foto: UiT

Dekan er øvste leiar av eit fakultet, retta mot undervising og forsking, innan eitt eller fleire nærskylde fagfelt. Dette inneber ivaretaking av den samla verksemda til fakultetet, i ein sentral leiarposisjon, saman med prodekan og fakultetsdirektør. Dekanar tilsettast på åremål for ein periode på fire år, med moglegheit  for tilsetting i ytterlegare to fireårsperiodar.