Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Historisk høy svarprosent for Jurfak på Studiebarometeret

Det juridiske fakultet på UiT fikk en historisk høy svarprosent på hele 64 prosent i årets største nasjonale studentundersøkelse, Studiebarometeret. Dette ble klart høyeste score blant alle UiTs fakulteter, men også UiT som helhet økte svarprosenten.


Trude Haugseth Moe 30.11.2017 10:35   (Sist oppdatert: 30.11.2017 11:23)

 

Vi har alltid synes at vi har veldig fine og ansvarsfulle studenter på Det juridiske fakultet ved UiT. Og nå viser det seg at det ikke bare er de ansattes subjektive oppfatning – vi kan også vise til tallenes tale:

Jusstudentene sørget nemlig for en svarprosent på hele 64 prosent på Norges største studentundersøkelse, Studiebarometeret i år! Dette var rekord for fakultetet og høyeste svarprosent på UiT, som samlet fikk en svarprosent på 45. Dette var for øvrig også en oppgang fra i fjorårets 42 prosent. Totalt sett har hele undersøkelsen en svarprosent på 43 prosent nasjonalt.

Svarprosenten ble onsdag feiret med velfortjent kake til studentene. Foto: Ole Martin Loe
Den høye svarprosenten på Det juridiske fakultet ble onsdag denne uka feiret med velfortjent kake for studentene. 


Særdeles viktig for studiekvaliteten

 – Undersøkelsen er særdeles viktig for oss på fakultetet, siden Studiebarometeret inngår i linja vår for forbedring av studiekvalitet. Vi har en grundig gjennomgang og analyse av undersøkelsen hvert år, forteller Gunnar Eriksen.

Langsiktig og målbevisst satsning

Om årets resultat, sier han:

– Vi fikk suverent høyest svarprosent blant fakultetene på UiT. Dette viser at vi har kommet langt i arbeidet med studiekvalitet. Vi har arbeidet målbevisst i mange år for å skape en kultur rundt dette arbeidet, hvor studentenes medvirkning er særdeles viktig. Jeg er overbevist om at våre studenter er bevisste på, og ønsker å bidra til økt studiekvalitet. Dette fremstår for meg som forklaringen på hvorfor svarprosenten fra våre studenter har vært så høy på Studiebarometeret 2017. Jeg ser derfor fram til å lese resultatene i den endelige rapporten som legges fram av NOKUT i februar 2018.

 

 

 

Studiebarometeret er Norges største undersøkelse om hva studenter synes om studiene sine, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen skal bidra til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

  • Hovedindikatorene er læringsmiljø, medvirkning, engasjement, yrkesrelevans, undervisning, eksamen og læringsutbytte.
  • Alle 2. og 5- årsstudenter i landet har fått spørreskjemaet tilsendt på epost. Det skal ta om lag 10-12 minutter å fylle ut. Fristen for å svare er 14. november. 
  • Om du ikke har mottatt invitasjon til undersøkelsen på epost, finner du den her!