Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

En prat med vår nye dekan

Arne Smalås blir den nye dekanen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi fra 01.01.2018.


Pedersen, Ida-Malene, 23.11.2017 09:04   (Sist oppdatert: 23.11.2017 12:35)

Arne Smalås blir den nye dekanen for Fakultet for naturvitenskap og teknologi med virkning fra 01.01.2017. Foto: Thoralf Fagertun

Dette ble vedtatt i universitetsstyremøtet 26.10.2017.I dag er Smalås tilsatt som professor i kjemi ved samme fakultet og er også direktør i nasjonal forskerskole for strukturbiologi (Norstuct). Vi har tatt oss en prat med den nye dekanen.

Får en dekan som kjenner fakultetet godt

-Hva motiverte deg til å søke på jobben?

-Jeg tror jeg har et bidrag å komme med.  Jeg har vært med i universitetspolitisk arbeid lenge og har syn på mye av det som foregår. Derfor føltes det naturlig for meg å søke en slik utfordring.

Smalås sitt første møte med UiT var da han startet som hovedfagsstudent i kjemi i 1985. Siden den gang har han tatt doktorgrad, vært tilsatt som førsteamanuensis, professor og instituttleder ved fakultetet. Totalt har han en fartstid på 22 år som fast ansatt. Det kan dermed sies at vi får en dekan som kjenner fakultetet godt.

- NT-fak er et fantastisk fakultet med mange dyktige mennesker. Det har vært forbilledlig ledet og administrert, noe jeg vil forsøke å videreføre..

Motiverte ansatte er nøkkelen

Dekanene tilsettes for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder.

Hva tenker du blir viktig for fakultetet de neste fire årene?

-Jeg tror det blir viktig å konstant arbeide for å øke vår konkurranseevne. Konkurransen i samfunnet er akselererende og vi må konkurrere om de beste hodene, studenter, midler til undervisning og forskning og om oppmerksomhet. 

Smalås tror nøkkelen for å få til dette er motiverte ansatte.

-Vi må jobbe mye med å la de ansatte få utvikle seg – det vi si finne ut hva den enkeltes mål er og hjelpe de å nå dem. Ansatte som når sine mål er de mest motiverte og med motiverte ansatte kan institusjonen nå så lang den vil. Det er de ansatte som gjør oss til det vi er.

 «Som om jeg har hoppet før Wirkola»

Nåværende dekan Morten Hald mener tilsettelsen av Smalås blir meget bra for UiT og fakultetet. Foto: Torbein Kvil Gamst
Nåværende dekan ved NT-fak, Morten Hald ble tilsatt i stillingen i 2009. Han er professor i geologi, og ønsker seg nå tilbake til forskningen.  

-Hvordan føles det å skulle overlate «lederstolen» til Smalås?

-Som om jeg har hoppet FØR Wirkola, sier en smilende Hald.

Han mener at tilsettelsen av Smalås som dekan kommer til å bli meget bra både for UiT og fakultetet. 

Antall fakulteter ved UiT reduseres fra åtte til seks med virkning fra 1.1.2018. I den forbindelse ble det tidligere i høst utlyst seks dekanstillinger ved UiT. Fire av disse stillingene ble besatt i universitetsstyremøtet 26.10.