Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

IG-dagen ved Institutt for geovitenskap

Den andre IG-dagen gikk av stabelen på Naturfagbygget 31. oktober.


Inger Solheim 21.11.2017 12:53   (Sist oppdatert: 22.11.2017 15:35)

For å gjøre ansatte og studenter bedre kjent med hverandre og forskningen som foregår på instituttet, ble den andre IG-dagen holdt 31. oktober, etter tilsvarende arrangement høsten 2016.

I auditoriet startet instituttleder Matthias Forwick med en gjennomgang av instituttets historie, fra etableringen av Tromsø Museum i 1872, opprettelsen av Universitetet i Tromsø i 1968, fakultetsstrukturen i 1997 som ga oss et eget institutt og fram til i dag med to eksternt finansierte sentre under instituttet. I dag har instituttet omtrent 100 ansatte og nærmere 180 studenter. Etter at instituttet byttet navn fra Institutt for geologi til Institutt for geovitenskap i fjor ble det også vedtatt en ny strategi tidligere i år. Dette for å gjenspeile den store bredden av forskningsaktiviteter som foregår ved instituttet i disse dager.

I tur og orden fikk de ulike forskningssentrene og forskningsgruppene presentert seg med sine nåværende aktiviteter: CAGE (Senter for fremragende forskning innen Arktisk gasshydrat, klima og miljø) og ARCEx (Senter innen arktisk petroleumsforskning), samt forskningsgruppene i jordskorpedynamikk og kvartærgeologi.

Etter presentasjonen i auditoriet gikk ferden til kantina for kaffe, kaker og diskusjoner rundt postere. Instituttet feiret også tre jubilanter i år: toktingeniør Steinar Iversen (60 år), samt toktingeniør Bjørn Runar Olsen og studiekonsulent  Kai Mortensen (begge 50 år), for anledningen markert med en større bursdagskake – til sammen 160 år!

Instituttet ønsker å rette en spesiell takk til organisasjonskomitéen som bidro til et vellykket arrangementet: Manuel Moser, Jack James Percival og Knut-Ola Dølven.

 

Instituttleder Matthias Forwick Foto: Kai Mortensen
Ansatte og studenter i auditoriet Foto: Kai Mortensen
Sten-Andreas Grundvåg, ARCEx Foto: Kai Mortensen
CAGE: Karin Andreassen et al. med publikasjon i Science juni 2017 Foto: Kai Mortensen
Markering av jubilantene, her ved Kai Mortensen Foto: Matthias Forwick
Markering av jubilantene Foto: Kai Mortensen
Diskusjoner ved posterne Foto: Kai Mortensen
Diskusjoner ved posterne Foto: Kai Mortensen