Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ren synergi - på alle plan

NFH-studentene Kasthoori Suppiah (bachelor bioteknologi) og Haakon Mikkelsen (master fiskeri- og havbruksvitenskap) kom tilbake fra Nordmøre med ny motivasjon! Der var med på årets Marin student bootcamp Havbruk 2017 2. -7. november.


Trine Holm Larsen 13.11.2017 15:03

Krevende utfordring

- Vi var begge med på gruppen bak ideen” Ren Synergi”, sammen med to andre studenter fra Stavanger. Oppgaven var veldig utfordrende, hvor vi ble bedt om å finne en løsning på hvordan havbruksnæringen kan bringes inn i fremtiden ved å minimere påvirkningen på miljøet.

Vårt forslag var å starte en bedrift som tilbyr oppdrettsselskaper konsulerings- og analysetjenester med spesielt fokus på samarbeid med lokalsamfunnet. Slik kan tverrfaglige relasjoner bygges og sammen kan gode løsninger etableres. Gjennom de små historiene, løses de store problemene!

Inspirerende innføring i innovasjon

- Det har vært en utrolig lærerik og motiverende reise! Sammen med 20 andre studenter fra hele Norge fikk vi et innblikk i Nordmøre sin marine næring med særlig fokus på havbruk. Dette inkluderte alt fra høyteknologiske utstyrsprodusenter til fôrprodusenter og lokale oppdrettere. Et helhetlig bilde hvor mulighetene er mange - for alle studieretninger og bakgrunner!

Vi fikk også en intensiv og god innføring  i innovasjon og oppstart av nye bedrifter. Denne delen av bootcampen ble ekstra spennende ettersom gruppene besto av studenter med bakgrunn fra forskjellige studieretninger. Det er veldig inspirerende å være en del av resultatet som ble så godt tatt imot av næringen.


Vi vil absolutt anbefale andre studenter til å være med på Bootcamp!

- Det byr på en unik mulighet til å knytte bekjentskap til andre studenter og dyktige personer i næringslivet. Det gir et helhetlig bilde av en næring i vekst, hvor mulighetene er store.

Hva tar dere med dere videre inn i studiet/arbeidslivet etter bootcampen?

- En innovativ holdning som ikke undervurderer tverrfaglig kompetanse. Arbeid under tidspress og samarbeid er noe som har vært i fokus på denne bootcampen, og vil være noe vi tar med oss videre i studiet og senere ut i arbeidslivet.

Bootcampen har vært utfordrernes, motiverende, lærerikt og GØY!

Her kan du lese mer om arrangementet