Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nytt fra Omsorgsbiblioteket

Emneredaktør/PhD Rita Sørly ved Senter for omsorgsforskning, nord har ferdigstilt en oppsummering av forskning og fagutvikling knyttet til delemnet Brukermedvirkning i demensomsorgen. Oppsummeringen er publisert på omsorgsbiblioteket.no 


Anne Serine Fottland 30.10.2017 12:52

Du kan her lese et intervju med Rita som ble gjort i forbindelse med publiseringen: http://omsorgsforskning.no/nyheter/brukermedvirkning_i_demensomsorgen

Tidligere har Sørly publisert en oppsummering av forskning og fagutvikling knyttet til delemnet Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid.