Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kunnskapsministeren møtte fremtidens arbeidskraft

Norges fiskerihøgskole er opptatt av at studentene skal få relevant kompetanse for arbeidslivet. Det blir lagt merke til av Kunnskapsdepartementet.


Ellen Kathrine Bludd og Mathilde Torsøe 23.10.2017 11:38   (Sist oppdatert: 25.10.2017 15:36)

Kunnskapsminister Henrik Asheim besøkte tirsdag UiT og Norges fiskerihøgskole.
TROMSØ-BESØK: Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim besøkte tirsdag UiT og Norges fiskerihøgskole. Her sammen med rektor Anne Husebekk i møte med instituttleder Kathrine Tveiterås. Foto: Jørn Berger Nyvoll

Tirsdag besøkte fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) UiT Norges arktiske universitet. Statsråden ønsket å se hvordan Norges fiskerihøgskole gjør utdanningen mer arbeidslivsrettet.

Han fikk lære om to metoder for studentaktiv læring: praksiskurs i fiskeri- og havbruksnæringen og spill-basert undervisning.  

Asheim (34) er vikarierende minister for Torbjørn Røe Isaksen i ti uker, og sier det er flere grunner til at han har valgt å besøke UiT i denne perioden. 

– Universitetet har vært gjennom en ganske spennende fusjonsprosess. Det gjøres veldig mye gøy på studiekvalitet her. Jeg synes det er viktig å komme og se hva som faktisk skjer på utdanningsinstitusjonene, og få høre hvilke utfordringer og muligheter de ser, sier han. 

– UiT har et vell av studier. Hvorfor har du valgt å fokusere på Fiskerihøgskolen under besøket ditt? 

– Hav er et av de fire temaene vi mener EU må satse på fremover, og dette har vi akkurat spilt inn til EUs rammeprogram for forskning. Havnæringa er kjempeviktig for Norge - og hele Europa. Det er en vekstnæring, men næringa må også finne balansen mellom vekst og bærekraftig utvikling. Det skjer veldig mye spennende på dette området på UiT.  

Studenter ut i den virkelige verden

Fiskeri- og havbruksstudent Natja Røine Østebø fortalte om sin erfaring med praksisplass som en del av studiene i hennes studieprogram.
PRAKSISNÆRT: Fiskeri- og havbruksstudent Natja Røine Østebø fortalte om erfaringa si med praksisplass som en del av studiene. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Fiskerihøgskolen har et utstrakt samarbeid med næringa og har etablert et praksiskurs for studentene i fiskeri- og havbruksstudiet på 10 studiepoeng. 

Studentene kan få praksisplass i 40 forskjellige bedrifter i marine næringer og forvaltningen. Instituttleder Kathrine Tveiterås sier det er lett å rekruttere bedrifter.

– De ønsker å vise seg selv frem som en attraktiv arbeidsgiver, sier hun. 

Ifølge student Natja Røine Østebø er det veldig ulikt hvilken erfaring studentene har før de begynner på fiskeri- og havbruksstudiet. Noen har ingen erfaring, mens andre nærmest har vokst opp på fiskemerdene.

Når jeg får være ute i praksis hos en fiskebedrift gir det meg mulighet til å stille på lik linje med de andre som har mer erfaring. Likevel skulle jeg ønske meg enda mer praksis under studiene, sier fiskeristudent Østebø.  

Østebø forteller at de røde trådene fra studiet ble knyttet sammen da hun kom ut i praksis, noe hun syntes var svært bra.  Hun fikk erfare at hun faktisk kunne stole på kunnskapen fra studiene ute i den virkelige verden. 

– Vi gir studentene praksis for at de skal lære bedre og få en mer relevant kompetanse for arbeidslivet. At det også gjør studentene mer fornøyde er en bonus, sier Tveiterås.

Verden inn i klasserommet

ANNERLEDES UNDERVISNING: En engasjert kunnskapsminister i møte med fiskeristudenter som spiller brettspill som del av studiene. Foto: Jørn Berger Nyvoll

Asheim fikk presentert bakgrunnen for det spillbaserte prosjektet Simfish og noen av spillene som er utviklet til bruk på fiskeri- og havbruksstudiet.

Han fikk omvisning på SimFish-laboratoriet, hvor studentene i fiskeri- og havbruksvitenskap var i full gang med forvaltningsspillet Green Grouper. Det satte ministeren tydelig pris på. 

– Her kan studentene øve seg på å drive med fiskeriforvaltning uten katastrofale utfall. Spillmetoden er en av mange måter å engasjere studentene i aktiv problemløsning, forteller prosjektleder Petter Holm.

I spillene får studentene engasjere seg i en planleggingsprosess i forkant av å lage en forvaltningsplan - med alle utfordringer det innebærer. Blant annet får de lære at det ikke er mulig å gjøre alle til lags.

I praksiskurs sender vi studentene ut i verden. Med spill-metoden gjør vi det motsatte; vi forsøker vi å ta litt av verden inn i klasserommet, forteller fiskeriprofessor Petter Holm.

Prosjektleder Petter Holm forteller kunnskapsministeren om utfordringene studentene møter i spillet.
UTFORDRINGER: Prosjektleder Petter Holm fortalte kunnskapsministeren om utfordringene studentene møter i spillet. Foto: Jørn Berger Nyvoll

Statsråd Asheim var svært engasjert da han fikk møte studentene som var midt inne i spillsituasjonen.

Han fikk se hvordan de må ta hensyn til mange faktorer, hvordan de må velge om de skal hjelpe de små eller de store aktørene i fiskerinæringen, og hvordan man kan finne en god balanse i forvaltningsstrategien for å få en god score i spillet. 

Bedre studenter

Asheim sa det gjorde inntrykk å høre at studentene får være ute i praksis som en del av undervisningen, og i tillegg være med på den spennende spillbaserte-læringsplattformen Simfish.

Det at man jobber sammen i disse spillgruppene for å ta vurderinger, tror jeg er en veldig fin måte å utdanne fremtidens arbeidskraft på, sier statsråden.

Fiskerihøgskolen hadde i år rekordstort søkertall på cirka 1500 søkere, men kun 75 studieplasser å tilby. Instituttleder Kathrine Tveiterås ønsker seg flere studieplasser.

– Marine næringer er i rask utvikling, derfor trenger vi studenter som kan takle utfordringene de kommer til å møte i arbeidslivet. Fiskerihøgskolen operer i grensesnittet mellom faglig kunnskap og arbeidsliv, og nettopp derfor blir studentene herfra godt rustet for fremtiden, sier Tveiterås

– Søkertallene til havbruksstudiet er veldig imponerende, sier Asheim. 

Han har fem uker igjen av vikariatet sitt før Torbjørn Røe Isaksen skal tilbake i ministerrollen. For Asheim har det har gitt mersmak å være statsråd. 

 

Jeg må innrømme at det har vært kjempegøy. Stortinget vedtok nettopp 14 ukers pappapermisjon. Det håper jeg har tilbakevirkende kraft, for da får jeg kanskje fire uker til som minister, sier Asheim og smiler.