Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nedslående håndhygiene hos sykehusansatte

En studie gjort på sykehuskaféen på UNN, viser at kun halvparten av de ansatte spriter hendene før de forsyner seg av maten.


Øvreberg, Elisabeth, 13.10.2017 13:03   (Sist oppdatert: 16.10.2017 08:55)

I fem dager satt medisinstudentene Barbro M. Paulsen 

Medisinstudentene Paulsen og Røsnæs Hagelien
Medisinstudentene Caroline W. Røsnæs Hagelien og Barbro M. Paulsen har observert om sykehusansatte benytter seg av spritdispenseren før de forsyner seg av bufféen på sykshuskaféen. De er ikke imponert over håndhygienen.
Foto: Elisabeth Øvreberg

og Caroline W. Røsnæs Hagelien utenfor Kafé Evert, sykehuskafeen på UNN, for å observere om kafégjestene spritet hendene før de forsynte seg i kafeen. Spritdispenseren står rett utenfor inngangsdøra til kaféen, og studentene forteller at det ikke er flere dispensere inne i selve kafélokalet, som kun baserer seg på buffé og selvservering.

– Her møtes ansatte fra hele sykehuset, men også pasienter, pårørende og andre besøkende. Hvis man ikke spriter hendene med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel før man benytter seg av felles bestikk og serveringsredskaper inne i bufféen, kan man i verste fall få med seg smitte og bakterier fra andre avdelinger tilbake til egen avdeling, og utsette sine pasienter for unødvendig smittefare, sier Hagelien.

Kun halvparten spriter hendene

I løpet av de fem observasjonsdagene hadde Kafé Evert 2.015 gjester

De ble kategorisert iht. både kjønn og arbeidsantrekk.

  • Hvitt arbeidsantrekk (betyr at personene har pasientkontakt, men kan også være kontoransatte på sengepost, renholdsarbeidere, smittevernpersonell, o.a.).
  • Grønt arbeidsantrekk (betyr at personene kommer rett fra en operasjonsavdeling og ikke har skiftet til hvitt tøy).
  • Sivilt tøy (betyr at personene enten er gjester, kontoransatte, studenter eller pasienter).

Resultatet var nedslående. Det viser seg nemlig at under halvparten av de som benyttet seg av sykehuskaféen spritet hendene.

– Kvinner gjorde det noe bedre enn menn, 46 prosent mot 39 prosent, forteller Paulsen.

Håndhygiene må få større fokus

Studentene synes funnene er viktige, og de ønsker at god hygiene på sykehuskaféer må få et større fokus.

– Dårlig håndhygiene på sykehus er en medvirkende faktor til blant annet spredning av antibiotikaresistente bakterier, sier Hagelien, og legger vekt på at konsekvensene av slike bakterier er et globalt problem som også øker i Norge.

Studentene er spesielt kritiske til at personer i grønt arbeidsantrekk slurvet mest med håndhygienen.

– Ikke bare er det brudd med uniformsreglementet å forlate operasjonsavdelingen i grønne klær, men i tillegg var det kun én av 12 grønnkledte som spritet hendene.

Kvinner i hvitt flinkest

De som var flinkest til å sprite hendene var kvinner i hvitt arbeidstøy, der 51 prosent gjorde forsøk på håndhygiene. Her var tallet for menn 40 prosent.

– Et annet funn var at hvis det var kø foran spritdispenseren, var det flere som ikke gadd å sprite hendene, så vår anbefaling er å ha flere dispensere ved kaféinngangen, å ha dispensere inne ved bufféen, henge opp flere plakater som i tekst og bilde oppfordrer til håndhygiene, og at håndhygiene før kafébesøk tas inn i sykehusets infeksjonskontrollprogram, sier Paulsen.

spritdispenser

Under halvparten spriter hendene før pasientkonsultasjon

At over 40 prosent spriter hendene før kafébesøk på sykehus, er ikke helt ille, forteller regional smittevernoverlege ved UNN, Kirsten Gravningen, som også var veileder for medisinstudentene som gjorde undersøkelsen.

– Jeg er positivt overrasket over at nesten halvparten av alle besøkende i kantina gjorde forsøk på håndhygiene før de gikk inn. Internasjonale studier viser at under halvparten av helsearbeidere rengjør hendene før de skal berøre en pasient, og det har vært jobbet mye for å øke denne andelen, sier hun.

– Hvordan skal dere bruke disse resultatene internt hos ansatte?

– Sykehusets retningslinjer for håndhygiene gjelder for helsearbeidere som jobber på sykehusavdelinger, og omfatter ikke besøkende i kaféen. Det er ansattes eget ansvar å ha rene hender der, men vi håper at oppmerksomheten rundt oppgaven fører til at flere ansatte gjør håndhygiene før de går inn til bufféen og forsyner seg.

Presentert resultatene for ansatte

Hun forteller at resultatene har vært presentert på det regionale møtet for alt smittevernpersonell i sykehus i Helse Nord våren 2017.

­– Vi har også diskutert om studien skulle vært presentert for Smittevernledelsen på UNN og de ansatte på Kafé Evert, noe som er en god idé. 

– Vil det komme nye regler for kafébesøkende, i så fall hva?

– Det er ikke egne regler for håndhygiene hos kafébesøkende, men det er en generell oppfordring til helsearbeidere, pasienter og pårørende om å ha rene hender når de bruker fellesareal i sykehuset, sier Gravningen.

Hun forteller at det er hengt opp mye informasjon om håndhygiene på sykehuset, og at det har vært et stort fokus på dette i senere år, blant annet gjennom månedlige «smittevernvisitter» på alle avdelinger. Alle ansatte skal for eksempel gjennomføre et e-læringskurs i håndhygiene.

– Det er for få spritdispensere ved inngangen til kaféen i lunsjtida. Akkurat nå pågår det ombygging, og inngangen ved kaféen fungerer som en av hovedinngangene på UNN. Det er derfor trangt og ikke plass til flere dispensere, noe som er uheldig, avslutter hun.

 

Les også: Kun 13 prosent av legene gjennomførte riktig håndhygiene før første pasientkontakt

Les også: Avdekket håndhygieneslurv