Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Bryter Norge Grunnloven ved å utvinne olje?

En historisk rettssak er på trappene: den norske staten er saksøkt av to miljøorganisasjoner for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven for å åpne for ny oljevirksomhet. Hvilke sjanser har saksøkerne til å vinne fram?


Trude Haugseth Moe 12.10.2017 11:58   (Sist oppdatert: 13.10.2017 15:56)

Bryter Norge sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne for ny oljeboring?  Det mener Greenpeace og Natur og Ungdom. Hva mener du? Foto: Colourbox

Klimasøksmålet skal prøves i Oslo Tingrett 13. november. Hva er sjansene for at miljøorganisasjonene vinner fram? Hvilke konsekvenser kan de ulike utfallene av saken få?  Det kan du få vite mer om 19. oktober. Da  inviterer KG Jebsen-senter for havrett ved UiT til et nytt populærvitenskapelig arrangement i serien «Havets hemmeligheter», denne gang altså med tema Klimasøksmålet.

– Denne rettssaken er helt unik. Den setter søkelys på store, viktige spørsmål, som Norges internasjonale ansvar for miljøet, sier Ingvild Ulrikke Jakobsen, førsteamanuensis i juss ved havrettssenteret ved Det juridiske fakultet på UiT. 

Veldig tidsaktuelt

Rettsforskerne Tore Henriksen og Ingvild Ulrikke Jakobsen fra KG Jebsen-senter for havrett, står bak det åpne arrangmentet 19. oktober om Klimasøksmålet. - En helt unik sak, sier Jakobsen. Foto: Trude Haugseth Moe

– Saken er veldig tidsaktuell i forhold til debatten om oljeutvinning og at klimasøksmålet snart skal prøves for retten. Den er jo også særlig aktuell for oss som bor i arktiske områder, som er spesielt utsatt for klimaendringer, sier Jakobsen.

Både Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, Ingvild U. Jakobsen og Tore Henriksen fra Det juridiske fakultet, og førsteamanuensis i filosofi, Øyvind Stokke, vil gi sine perspektiver på Klimasøksmålet denne kvelden.  Mens publikum i tråd med konseptet «Havets hemmeligheter» kan nyte litt småmat og et glass vin.

Mener oljeboring strider med Grunnloven og Parisavtalen

Det var i fjor høst at to norske miljøorganisasjoner tok ut det første klimasøksmålet som har blitt reist i Norge. Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt den norske stat for å åpne opp for oljeboring i Arktis, fordi de mener boringen strider med både grunnloven og Norges forpliktelser i Parisavtalen.  

Første gang miljøparagrafen prøves i retten

Det er første gang den såkalte miljøparagrafen, §112 i Grunnloven, prøves for retten.
Bakgrunnen for søksmålet er at regjeringen i juni 2016, gjennom den 23. konsesjonsrunden, delte ut tillatelser til å bore etter olje i nye områder i Barentshavet. Totalt 13 oljeselskaper er tildelt ti lisenser. 

Fornyet paragraf

I forbindelse med revisjonen av Grunnloven i 2014 ble miljøparagrafen fornyet og forsterket, etter å ha vært “sovende” siden 1992. Den nye miljøparagrafen understreker at det er statens ansvar å verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner. Miljøparagrafen § 112 i Grunnloven slår fast at "enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten” og at “statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger." 

Mener staten har brutt sitt ansvar

Miljøorganisasjonene mener staten har brutt med sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne opp for massiv oljeutvinning.
- Skal vi ha en klode å leve på i framtiden må vi ta klimaendringene på alvor og la oljen bli liggende i bakken, uttalte Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, da søksmålet ble tatt ut.

Del av trend – likevel unik

Søksmålet er ett i en lang rekke av klimasøksmål som har dukket opp over hele verden de siste årene. I alt fra land som New Zealand, Peru, USA og Nederland går barn, studenter, bønder og andre vanlige borgere nå rettens vei for å tvinge politikere og bedrifter til å gjøre mer for å bremse klimaendringene.

- Vi har sett lignende klimasøksmål i flere land. Likevel er dette unikt for Norge og saken er spesiell. Ett av spørsmålene er om denne saken egner seg for domstolene eller for politikerne, mener Ingvild Jakobsen, som ser fram til fruktbare diskusjoner og ønsker alle interesserte velkommen til arrangementet.

 Havets hemmeligheter: Klimasøksmålet

  • 19. oktober kl 19.00 - 20.45
  • Gratis populærvitenskapelig arrangement, åpent for alle
  • I Champagnekantina på Det juridiske fakultet. (Teorifagbygget Hus 6, 2. Etasje)
  • Påmelding: På grunn av matservering, ønskes påmelding til christin.skjervold@uit.no
  • Program: Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom vil innlede med å fortelle om søksmålet og hva de ønsker å oppnå med det. UiT-forskerne innen hav- og miljørett, Ingvild Ulrikke Jakobsen og Tore Henriksen vil sette det i en rettslig ramme og filosof Øyvind Stokke vil gi et omriss av de klima-etiske perspektivene på søksmålet.


Kjappe fakta om Klimasøksmålet

  • I november 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom den norske stat for å åpne for oljeboring i Arktis.
  • De mener oljeboringen er i strid med forpliktelsene Norge har påtatt seg gjennom den internasjonale klimaavtalen fra Paris, og den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven.
  • Saken skal for retten 13. november i år.
  • Lignende klimasøksmål er underveis og har vært gjennomført flere steder i verden.
Skip to main content