Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Interessert i temaet globale klimaendringer?

Våren 2018 får du mulighet til å ta det nye kurset Climathematics, som skal gjøre deg bedre rustet til å kunne forstå og delta i klimadebatten.


Pedersen, Ida-Malene, 12.10.2017 09:51   (Sist oppdatert: 26.10.2017 12:29)

Foto: Colourbox Foto: xxx
Dersom man har interesse for globale klimaendringer, har man kanskje fått med seg at det fremsettes mange og ofte motstridende påstander om temaet. Hvilke påstander er holdbare og hvilke er ikke holdbare? Det kan være svært vanskelig å vurdere.

Våren 2018 tilbyr institutt for matematikk og statistikk ved UiT et helt nytt tverrfaglig kurs; MNF-1100 Climathematics, som skal gjøre deg bedre rustet til å kunne følge den pågående debatten.

Relevant for alle som har interesse for klimaspørsmål

Det er den meget engasjerte klimaforskeren Kristoffer Rypdal som både er initiativtaker

 til og underviser i dette nye kurset.

-Hvilke type studenter vil kurset være relevant for?

-Det vil være relevant for alle som har interesse for klimaspørsmål. Både studenter, ansatte og lærere kan melde seg opp, da det kan tas som enkeltemne.

Opptakskravet er generell studiekompetanse, men det er en fordel om du har studert ett år før du starter.

Professor og klimaforsker Kristoffer Rypdal ønsker studenter fra forskjellige fagdisipliner på kurset MNF- 1100 Climathematics. Foto: Vibeke Os

Viktig med tverrfaglighet

Selv om det er institutt for matematikk og statistikk som eier kurset, er dette ikke et matematikkurs. Det skal likegodt kunne tas av studenter ved andre fakulteter med ikke –realfaglig bakgrunn.

-Hva er motivasjonen bak at dere ønsker et tverrfaglig kurs og ikke et rent matematikkurs?

-Klimamodeller brukes for å gjøre projeksjoner om fremtidens klima. For å delta i klimadebatten er det viktig å ha en forståelse for hva klimamodellene kan forutsi og hva som er mer usikkert.

Klimaforskeren understreker at grensene mellom de tradisjonelle fagdisiplinene ofte er  til hinder for en effektiv tilnærming til klimaproblematikken.

-Fagdisiplinene må jobbe på tvers av hverandre for å kunne definere og lykkes med å nå klimamål, forklarer Rypdal.

At tverrfagligheten har vært viktig under utarbeidingen av emnet gjenspeiles i navnet, som både kan leses som «klima-tematikk» og «kli- matematikk».

Lagt opp til mye diskusjoner

Undervisningen er organisert som 20 bolker på 3 timer og vil foregå over en 10 ukers periode. Det vil først bli gitt en forelesning om et tema, deretter jobber studentene sammen i faste grupper. Kurset er lagt opp slik at det skal være mye plass til diskusjoner.

-Jeg ønsker å sette sammen disse gruppene, så langt det lar seg gjøre, på tvers av fagdisipliner. På denne måten får vi ulike perspektiver med i gruppearbeidene og diskusjonene.

Studentene vil så jobbe med et personlig prosjekt over en tre ukers periode, som presenteres i plenum på slutten av semestret. Dette blir det obligatoriske arbeidskravet.

 

Søknadsfrist for enkeltemner er 1. desember.  Oppmeldingsfrist for studenter som tar emnet som valgfag: 1.februar. Kursbeskrivelse MNF-1100 Climathematics.