Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Skal samarbeide om arktisk hovedstad

Ordfører Kristin Røymo og rektor Anne Husebekk signerte i dag en samarbeidsavtale som skal gjøre Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet bedre i stand til å nå egne og felles mål i fremtiden.


Karine Nigar Aarskog 05.10.2017 11:36   (Sist oppdatert: 21.12.2017 15:22)

Ordører i Tromsø kommune, Kristin Røymo (t.v.) signerte i dag avtalen sammen med UiT-rektor Anne Husebekk.
Ordører i Tromsø kommune, Kristin Røymo (t.v.) signerte i dag avtalen sammen med UiT-rektor Anne Husebekk. Foto: David Jensen

Ett av målene med avtalen er å jobbe tettere sammen for å styrke Tromsø som den arktiske hovedstaden i verden. Partene skal også blant annet samarbeide tettere om forskning og praksis for studenter, og sammen gjøre Tromsø til et enda bedre sted for byens 12 000 studenter.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en avtale. Vi og universitetet har mange sammenfallende mål og aktiviteter. Denne avtalen vil gjøre oss begge bedre rustet til å løse våre samfunnsoppdrag i fremtiden, sier ordfører Kristin Røymo.

Også rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet er fornøyd:

– Jeg er glad for at Tromsø kommune og UiT endelig har skrevet under en samarbeidsavtale. Byen og universitetet er til gjensidig glede for hverandre med kompetanse, bedriftsetableringer og et svært internasjonalt samfunn. Tromsø kommune er vertskap og legger til rette for trivsel og vekst, sier hun.

– Kompetansebygging er avgjørende

– Sammen bidrar vi til etableringen av Tromsø som arktisk hovedstad. Avtalen vil følges opp av konkrete handlingsplaner som vil gi et enda tettere samarbeid knyttet til felles forskningsprosjekt, bruk av kommunen som praksisarena for flere studenter og tilrettelegging for tettere samarbeid med offentlig og privat sektor, legger Husebekk til.

For at Tromsø som by skal fortsette å utvikle seg i riktig retning, er et samarbeid mellom kommunen og universitetet veldig viktig, mener ordfører Røymo:

 – For å utvikle Tromsø som en attraktiv by og vertskommune er kompetansebygging helt avgjørende, enten det dreier seg om utdanning og kompetanse i helse og omsorgssektoren, forskning på arktiske spørsmål og klima.  Derfor er det helt essensielt for Tromsø kommune å spille på lag med en så viktig aktør som UiT.