Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Vellykkete møter på Skjervøy

BFE-fakultetets ansatte fra Norges fiskerihøgskole, Institutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT hadde tirsdag 29.9 arrangement under forskningsdagene på Skjervøy.


Jens Revold 28.09.2017 10:07   (Sist oppdatert: 29.09.2017 10:04)

Foto: Audun Rikardsen

På dagtid møtte vi rundt 120 elever fra VGS og Ungdomsskolenivå fra hele Nord-Troms. Det populære bandet fra Nord-Norge Kajander spilte, det ble servert wraps og elevene fikk tre spennende foredrag:

Morgan Bender, Institutt for arktisk og marin biologi snakket om "Polartorskens dyrebare liv under isen"

Hans-Matti Blenke, Norges fiskerihøgskole snakket om "Nye marine kilder for verdifulle alternativer til dagens antibiotika" 

og 

Alexander Utne, Handelshøgskolen ved UiT ga en "Introduksjon til Design Thinking"

Elevene var aktive og stilte spørsmål.

Om kvelden var det et debattmøte om oppdrett i Norge generelt og fokus på regionens problemstillinger

Her deltok professorene Terje Vassdal fra Handelshøgskolen og  Paul Wassmann fra Institutt for arktisk og marin biologi. Vi fikk belyst oppdrettesnæringas betydning, muligheter og utfordringer både fra et økonomisk og et økologisk perspektiv. 

Tor Nygaard som har ledet Arnøylaks i flere tiår snakket om fiskeri og oppdrett ut fra en historisk synsvinkel - og mer praktisk ut fra de av dagens utfordringer som møter lokale næringsaktører i bransjen. Mellom 30 og 40 deltok på kveldsarrangementet. 

Audun Rikardsen
Foto: Audun Rikardsen