Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Norsk Geologisk Ordbok til studentene

Det er blitt en tradisjon hos Institutt for geovitenskap at studentene på innføringskurset i geologi får utdelt Norsk Geologisk Ordbok, i år for fjerde året på rad.


Kai Mortensen 25.09.2017 09:25

Da den ble publisert i 2013, var dette den første geologiske ordboken utgitt i Norge. Den er sammenstilt av Ellen M.O. Sigmond, Inge Bryhni og Knut Jorde finansiert med støtte fra NGU – Norges Geologiske Undersøkelse. Den inneholder ca. 10 000 oppslagsord fra geologi og tilgrensende fagfelt. I 2015 kom 2. opplag, og denne fikk altså studentene på GEO-1001 utdelt forrige uke til odel og eie.

Boka tar for seg blant annet bergarter, mineraler, fossiler, miljøbegreper og georisiko, samt gruver, gruvedrift og begreper fra oljeindustrien. Den har engelske oversettelser for alle oppslagsordene samt en engelsk-norsk ordliste.

I tillegg til å være en velkomstgave til studentene, skal ordboka også gi studentene enkel tilgang til norsk fagterminologi, slik at den bidrar til å vedlikeholde det norske språk i utdanningen av fremtidige geologer.

Inne i boka fant studentene et kort som viser et tynnslip av en amfibolitt som forekommer i nærheten av Tromsø. Baksiden av kortet har en velkomsthilsen og gode ønsker for geologistudiene ved UiT Norges arktiske universitet, og er signert av foreleseren av innføringskurset, samt studiekonsulentene og instituttledelsen ved IG.

Ordboka ble delt ut til studentene på GEO-1001 torsdag 21. september. Foto: Kai Mortensen
Ordboka og kort med hilsen fra instituttet. Foto: Kai Mortensen