Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fra master i geologi til egen bedrift

I 2015 fullførte Joakim Andre Olsen og Herman Olaussen Hermansen sine masterstudier i geologi ved UiT Norges arktiske universitet. Januar 2017 stiftet de selskapet Arktisk Geotek DA med base på Storslett i Nordreisa kommune.


Kai Mortensen 20.09.2017 09:31   (Sist oppdatert: 20.09.2017 09:33)

Her tilbyr de tverrfaglig geologisk rådgivning og prosjektledelse innen naturforvaltning, og har allerede i år sikret seg mange interessante oppdrag. I juli inngikk de avtale med GrunnPartner AS som er hovedentreprenør for fundamenteringsarbeidet til Statnetts nye 420 kV kraftledning langs strekningen Reisadalen-Skillemoen, ledet av Eltel Networks. Avtalen strekker seg fram til høsten 2019, og er av stor betydning for det unge selskapet.

Videre har Arktisk Geotek inngått samarbeidsavtale med NGU, Halti NPS og Reisa nasjonalparkstyre, i et prosjekt som går ut på å systematisere, verdivurdere og formidle geologisk mangfold i Reisadalen, først og fremst med fokus på Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde. Målet med prosjektet er å skape en bevisstgjøring og gi verneområdene et nytt formidlings- og informasjonsforum som kan komme til nytte og være til glede for både skoleelever, lokalbefolkning og tilreisende.

De sier selv om initiativet til å starte Arktisk Geotek: «Ideen om å starte egen bedrift har lenge ligget i våre tanker. Da arbeidsmarkedet for geologer gikk inn i en turbulent og tung nedskjæringsperiode i oljeindustrien falt valget om å starte sitt eget virke. Med god støtte fra våre hjemkommuner Kvænangen og Nordreisa, det lokale Halti-miljøet og rådgivere fra Næringshagen på Storslett ble bedriftsetableringen et lett valg. Det beste med å drivet eget selskap er at dagene aldri er like og vi får arbeidet innen ulike geologiske fagfelt der den brede geologi-utdannelsen vi tok fra UiT kommer til nytte.»

Les mer om Arktisk Geotek på deres Facebook-side.

Joakim og Herman fullførte mastergraden ved UiT november 2015, med masteroppgavene hhv. "Sedimentære avsetningsmiljøer og deglasiasjonshistorie i Ersfjorden, Kvaløya, Troms fylke" og "Sedimentære avsetningsmiljøer og deglasiasjonshistorie i Kaldfjorden, Kvaløya, Troms Fylke", begge med svært gode resultater. Veiledere for masteroppgavene var Matthias Forwick og Jan Sverre Laberg.

Arktisk Geotek: Joakim Andre Olsen (t.v.) og Herman Olaussen Hermansen var innom gamle tomter på Institutt for geovitenskap, Naturfagbygget, i forbindelse med Arbeidslivsdagen ved UiT 2017. Foto: Kai Mortensen